Ola Höiden – ytterligare en lögnare från Greenpeace

Individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) har inte lett till att småskaligt kustnära fiske drabbats hårt. Varken i Danmark eller Sverige. Det visar publicerade utvärderingar klart, när det gäller Sverige konstaterar forskarna: Antalet fartyg som nyttjat kustkvoterna har varit relativt stabilt runt 300 under perioden. Läs mer…