Kraftig minskning av den norska fiskeflottan sen 1995

Norge har en variant av  individuella överförbara fiskerättigheter (ITQ) även om det inte helt handlar om fri överförbarhet. Den norska fiskeflottan är indelad i två delar, kustfiskeflottan och havsfiskeflottan med olika delar av de norska kvoterna och helt åtskilda i regelverk och Läs mer…