Vindkraftsparker kan ställa till stora problem för hallandsfiskarna

Bolaget OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. Vindparken benämns Galatea-Galene efter två grekiska havsnymfer och består av två delområden belägna cirka 30 km utanför Falkenberg och Varberg. De Läs mer…