Späckhuggare lär sig stjäla fisk

I Patagonien lär sig fler och fler späckhuggare hur de ska stjäla fisk från backor (långrevar). Det är tydligt exempel på späckhuggarnas stora förmåga att lära sig beteenden av varandra. Läs mer…