Nya regler för yrkesfisket gör det lättare för yngre personer att bli yrkesfiskare.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, hoppas också att de nya reglerna ska leda till färre passiva tillståndshavare. – Vi vill göra det enklare att byta tillståndshavare för olika typer av fisken, exempelvis torsk i Östersjön och fiske efter nordhavsräka i Västerhavet, Läs mer…

Nya regler kan ge lönsammare räkfiske

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), inför nya regler för svenska räkfiskare från och med den 20 januari. De får möjlighet att tillfälligt nyttja varandras månadsransoner genom att fiskare kan föra över ransoner från två till ett fartyg. – Vi hoppas att Läs mer…