Nya regler kan ge lönsammare räkfiske

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), inför nya regler för svenska räkfiskare från och med den 20 januari. De får möjlighet att tillfälligt nyttja varandras månadsransoner genom att fiskare kan föra över ransoner från två till ett fartyg.

Räkfiske

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

– Vi hoppas att det här kan leda till bättre lönsamhet generellt inom det svenska räkfisket. Vi tror att ökad lönsamhet i sin tur kan minska risken för utkast av småräka, säger Patrik Persson, chef för tillståndsenheten.

61 svenska fiskebåtar har i dag tillstånd att fiska efter räka. De delar på den svenska kvoten för räkfiske som varje år beslutas av EU. Fisket regleras också genom ett system med fångstmängder per månad, så kallade månadsransoner, som beslutas av HaV. Räkbåtarna delas in i olika klasser baserat på hur mycket de fiskat under åren 2005-2010. De räkfiskare som satsat på selektiva redskap som artsorterande rist under den perioden får också något högre ransoner.

– Flera av de svenska räkfiskarna har en bekymmersam situation ekonomiskt. Många menar att de har för små ransoner att fiska på för att kunna få ett lönsamt fiske och har länge efterlyst den här möjligheten, säger Qamer Chaudhry, utredare på tillståndsenheten.

HaV inför nu med start från och med i dag, 20 januari, en möjlighet att tillfälligt omfördela två månadsransoner från ett räkfartyg till ett annat. Det får endast ske för två månader i taget och med begränsningar när det gäller omfördelningar från mindre fartyg till större.

– Det finns en oro inom det mindre, kustnära fisket att den här möjligheten till omfördelning av fiskemöjligheter bara ska gynna de större fartygen. Vi menar att det här är en möjlighet som kan gynna alla räkfiskare oavsett hur stor båt de har, säger Patrik Persson.

– De nya reglerna gäller endast för 2015 och vi kommer under året att följa hur det nya systemet fungerar, hur många fiskare som väljer att utnyttja möjligheten med omfördelning.

Räkfiskare som är intresserade av möjligheten att omfördela ransoner får ansöka om detta hos HaV. Några som garanterat kommer att utnyttja den nya möjligheten är de fiskare som redan idag äger två båtar såsom exempelvis Fiskeri AB Ingun (GG 77 Ingun, GG 980 Danafjord), Arkö Fiske AB (GG 707 Arkö, LL 107 Rimfors), Jonas Klingander (GG 234 Kennedy, GG 19 Clinton), Valöskär AB (GG 410 Valöskär, GG 504 Orion), Sandefjord Fiske AB (GG 781 Sandefjord, LL 578 Svanvik), LL 628 Atlantic AB (LL 628 Atlantic, GG 348 Milton) och Andersson (GG 105 Titania, SD 191 Silverön). Förutom de två sistnämnda båtarna är alla de nämnda båtarna större räkfiskebåtar. Det är också bland de större som vi hittar de flesta båtarna med dålig lönsamhet.

Förslaget från HaV räcker dock inte på långa vägar för att råda bot på de missförhållanden som finns inom det svenska räkfisket.

Räkor som fångas delas in i två säljbara kvaliteter. Kokräkor och råräkor. Kokräkor ger 7 till 10 gånger mer pengar per kilo. Fördelningen av dessa kvaliteter brukar vara 70% råräkor och 30% kokräkor. Det är så det ser ut bland danska fiskare som fiskar i samma områden som svenska fiskare. En dansk båt fiskar 200-300 ton per år. 11 båtar delar på den danska kvoten som är dubbelt så stor som den svenska. Ingen svensk båt fiskar över 100 ton, även om många båtar är lika stora som de danska. För att bli fisket ska bli lönsamt under såna omständigheter krävs att fångsten uppgraderas, dvs att råräkor slängs ut för att öka andelen kokräkor. Svenska båtar landar i allmänhet 70% kokräkor och 30% råräkor. Det är inte en naturlig fördelning av fångsten.

Den svenska räkfiskeflottan är klart överdimensionerad och behöver minskas. Antalet båtar behöver minst halveras. Förslaget från HaV bidrar inte till det på sikt, bara tillfälligt. Den logiska fortsättningen på det som nu genomförs från HaV:s sida är individuella överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ). Det skulle ge de som vill lämna fisket möjlighet att lämna utan att stå där med ingen inkomst och stora skulder. Det skulle ge möjlighet för de som blir kvar att ha ett lönsamt fiske. Rättigheterna bör delas i två delar. En för det mer kustnära räkfisket och en för det mer storskaliga. I det storskaliga borde TFC införas så fort som möjligt, i det småskaliga fisket kan kanske även andra förvaltningsmodeller diskuteras.

Förutom möjligheten till tillfälliga omfördelningar så beslutade HaV i går också att öka månadsransonerna inom räkfisket i Skagerrak och Kattegatt med tio procent från och med 1 februari.

Förslag och remissvar kan läsas här.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Nya regler kan ge lönsammare räkfiske”

Kommentarer är stängda.