Fiskarna vid fjordarna – Jan Mathiasen

Jan Westeraa Mathiasen äger Jan Hvide Sande Holding ApS. Bolaget har dotterbolaget Emmalie ApS. Det senare bolaget är inte ägare av fiskebåtar och inte heller av fiskerättigheter. Läs mer…

Danska rödspättelandningar 2016

När det gäller plattfiskfiske och fiske av rödspätta dominerar bottentrålare med inslag av en enstaka bomtrålare (ex L 510 St. Anthony), båtar med skotsk snurrevad (flyshooter, ex L 654 Pia Glanz), båtar som fiskar med vanlig dansk snurrevad och garnbåtar Läs mer…