Fiskarna vid fjordarna – Jan Mathiasen

På Jyllands västkust finns det två lite större laguner med bräckt vatten, Nissum fjord och Ringkøbing fjord. Vid deras slussförsedda förbindelse med Nordsjön ligger det var sitt fiskeläge, Thorsminde respektive Hvide Sande. Tidigare har båda fjordarna haft ett omfattande fiske av ål och skrubba men Thorsminde och Hvide Sande är fiskelägen där fisket framförallt äger rum i Nordsjön. Fiske av plattfisk är det viktigaste fisket i bägge fiskelägena och det sker i huvudsak med garn och snurrevad.

RI 433 Emmalie. Bild: Manfred

Jan Westeraa Mathiasen äger Jan Hvide Sande Holding ApS. Bolaget har dotterbolaget Emmalie ApS. Det senare bolaget är inte ägare av fiskebåtar och inte heller av fiskerättigheter. Även fiskeriverksamheten verkar bedrivas i Jan Hvide Sande Holding ApS. Företaget äger en kombinerad trålare och snurrevadsbåt (skotsk snurrevad) på 305 bruttoton vid namn RI 433 Emmalie. Fiske med skotsk snurrevad kallas oftast fly-shooting i Danmark och en sådan fiskebåt kallas fly-shooter.

Jan Hvide Sande Holding ApS gjorde en vinst på nästan 1 miljon DKK är 2019. De bokförda tillgångarna var 53 miljoner DKK varav 7 miljoner i fiskerättigheter och 41 miljoner i fiskebåtar.

Andel av fiskerättigheterna för Jan Hvide Sande Holding ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,5%
 • Torsk Skagerak, 0,4%
 • Torsk v. Östersjön, 0,3%
 • Kulmule, 0,2% (Kummel)
 • Tunga Skag/Katt, 0,7%
 • Tunga Nordsjön, 0,4%
 • Rödspätta Nord, 0,7%
 • Rödspätta Skag, 0,6%
 • Rödspätta Øster, 0,2%
 • Piggvar och slätvar, 0,4%

Total FKA-andel, 0,3%

Jan Westeraa Mathiasen är också delägare i Hvide Sande Puljefiskeri ApS. En stor delägare i Hvide Sande Puljefiskeri ApS är P/R RI 344 Mikkel Louise vars ägare är Thomas Stræde Pedersen (40%) och Torben Johansen. Andra är P/R RI 468 Juli-Ane som huvdsakligen ägs av Verner Møller Jensen, Kurt Adsersen, Thomas Christian Sørensen, Leon Buhl Nielsen, Poul Johnsen Høj och Lars Tarp Jensen. I styrelsen sitter Jens Frich, Torben Johansen, Jan Westeraa Mathiasen, Poul Johnsen Høj, Lars Tarp Jensen, Verner Møller Jensen och Arnth Bærentzen.

Hvide Sande Puljefiskeri ApS gjorde en förlust på 1,6 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 59 miljoner DKK varav i stor sett allt i fiskerättigheter. Företaget äger kvotbåtarna RI 515 Michelle, RI 516 Bip och RI 517 Skalle.

Andel av fiskerättigheterna för Hvide Sande Puljefiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,4%
 • Torsk Skagerak, 1,8%
 • Torsk Kattegatt, 0,3%
 • Torsk v. Östersjön, 1,1%
 • Torsk ö. Östersjön, 0,8%
 • Sej, 0,4%
 • Kuller Nordsjön, 0,3% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 3,7% (Kummel)
 • Havtaske, 0,9% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 0,8%
 • Tunga Nordsjön, 9,2%
 • Rödspätta Nord, 5,7%
 • Rödspätta Skag, 0,6%
 • Rödspätta Katt, 0,2%
 • Rödspätta Øster, 0,4%
 • Piggvar och slätvar, 4,9%
 • Jomfruhummer Nord, 0,7% (Kräfta)

Total FKA-andel, 2,1%

Jan Westeraa Mathiasen är styrelseledamot i Emmalie ApS, Jan Hvide Sande Holding ApS,  A/S Hvide Sande Isværk, Asmus Per Mathiasen A/S, Indkøbsforeningen Avance Amba och Hvide Sande Puljefiskeri ApS.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!