Poul Nielsen och Nordfisk – sin tids Henning Kjeldsen

Stora fiskeriföretag med många fiskebåtar och kontroll över ett stort är inget nytt i Danmark, även om många kanske tror det. Ett tidigt och mycket stort företag var Poul E. Nielsens Nordfisk I/S. 1979 ägde företaget hela 15 fiskebåtar, alla var ståltrålare. Läs mer…