Poul Nielsen och Nordfisk – sin tids Henning Kjeldsen

Stora fiskeriföretag med många fiskebåtar och kontroll över ett stort är inget nytt i Danmark, även om många kanske tror det. Ett tidigt och mycket stort företag var Poul E. Nielsens Nordfisk I/S. 1979 ägde företaget hela 15 fiskebåtar, alla var ståltrålare. Henning Kjeldsen var inte först som Skagens kvotbaron, det var Poul E. Nielsen.

Poul Erik Nielsen var bland annat speditör och redare. Född 1915 i Sæby som son till af Jens Chr. Nielsen. Gift  med Karen Helene N. f. Christensen. Etablerad som speditör i Skagen 1948,. Från 1957 delägare i en lång rad fiskebåtar via partrederier och företaget Nordfisk I/S.

1962 hade företaget 8 fiskebåtar inklusive den nyinköpta S 408 Ninna Nordfisk på 193 bt:

Nordfisk-rederiets nye kutter, den 193 stons store kutter »Ninna Nordfisk«, kom igaar ved middagstid til Skagen efter at være blevet hentet i Køge, hvor kutteren har ligget nogen tid. Kutteren førtes af skipper Jens Rasmussen, en af rederiets kendte skippere, og om bord var desuden den korresponderende reder, Poul Nielsen, Skagen, og denne søn.

»Ninna Nordfisk«, der er indregistreret som S 408, indgaar som den ottende baad i Nordfisk-flaaden, der dermed er paa mere end 1000 tons kuttertonnage. Rederiet er Danmarks største kutterrederi, de Øvrige redere i rederiet er direktørerne Aage Søren sen og Kaj Berg, Viborg.
Kutteren, der er forsynet med meget stort spil fra Andreas Jensen og sønner, Skagen, skal sættes ind paa konsumfiskeriet, overvejende sildefiskeri.

Skibet som er to aar gammelt og repræsentere en paa omkring en million kroner. Det er solgt til Nordfisk af aktieselskabet Chr. Olsen, København, og bære stadig navnet ”Anna Olsen”

Kutteren er Danmarks største fiskefartøj, det har ikke tidliger fisket fra Danmark. I knapt et Aar har skibet været lejet af et tysk fiskeriselskab.

De övriga båtarna var S 403 Jens Christian Nordfisk, S 407 Sinne Nordfisk, S 406 Karen Nordfisk, S 404 Eva Nordfisk, S 405 Danna Nordfisk, S 401 Ulrik Nordfisk och S 402 Søren Nordfisk. Båtarna ägdes då allihop av Nordfisk I/S. Det totala tonnaget var över 1 000 bruttoton och alla var stålbåtar, järnare.

1972 hade antalet båtar ökat till tio stycken. S 408 Ninna Nordfisk fanns inte kvar då hon sjönk i en storm utanför norska kusten samma år som hon köptes:

Ninna Nordfisk« forlod Egersund ved midnat natten til onsdag. Flere danske kuttere var på vej ud til fiskepladserne, bl. a. »Ninna Nordfisk«s makkerskib S.407 »Sinne Nordfisk«.

De to skibe var i radioforbindelse med hinanden, men pludseig var »Ninna Nordfisk« ikke mere i æteren. Da det lysnede og der fortsat ikke var livstegn fra den store stålkutter, begyndte de danske kuttere i området en eftersøgning.

Den første mistanke om et forlis kom fra Hirtshals-kutteren ”Trippe”, tilhørende fiskeskipper Knud Hjermitslev, som for kun en måned siden overtog kutteren fra Ørskovs stålskibsværft i Frederikshavn. Ved 13-tiden fandt ”Trippe” vraggods på positionen 58 grader 24 min. nord, 5 grader 20 min. øst, eller ca. 25 sømil vestsydvest af Egerøy ud for Egersund Han meldte fundet til de andre kutter samt til land, hvor Hjermitslevs broder J.Fr. Hjermitslev lå med S.115 ”Rosa Henriette” af Skagen lå.

Som slog alarm til politiet i Egersund, Rednings Helikopter kom op fra Sola flyveplads ved Lista. Men før den nåede frem havde Jens Chr Nordfisk fundet flåden med 3 mand.

Fisker Jacob Thomsen havde vagten om bord på S.408 ”Ninna Nordfisk”, der den 7.november 1962 befandt sig ud for Egernsund i Norge. Pludselig kom der en mindre sø, der gav lidt vand på dækket. Kort efter var fordækket under vand, og kutteren lagde sig på siden. Jacob Thomsen løb op i styrehuset og prøvede at rette skibet op. men roret virkede tilsyneladende ikke. Han prøvede over radioen på at kalde ”Sine Nordfisk”, men antennerne lå allerede under vand, og sekunder efter væltede vandet ind i styrehuset.

Skipper Jens Rasmussen var i sit lukaf i nærheden af broen, da kutteren lagde sig over på styrbords side. Han kom ud på dækket, og sammen med Jacob Thomsen og Andreas Pedersen, der også var under dæk, da kæntringen skete, kom han i gummiflåden.

I næsten 12 timer drev de tre reddede i gummiflåden, to af dem kun i undertøj, før de blev samlet op af ”Jens Chr. Nordfisk”. De tre øvrige ombordværende nåede aldrig op. før kutteren stak stævnen i vejret og sank med agterskibet forrest.

Företagets båtar var nu S 85 Stella Nordfisk, S 86 Berit Nordfisk, S 402 Søren Nordfisk, S 403 Jens Christian Nordfisk, S 405 Danna Nordfisk, S 406 Karen Nordfisk, S 407 Sinne Nordfisk, S 408 Marie Nordfisk, S 409 Gudrun Nordfisk och S 410 Anine Nordfisk.

Senare kom flera båtar att ägas av ett partrederi med Nordfisk I/S och kemiföretaget Superfos som delägare, exempelvis S 95 Poul Henrik Nordfisk som de ägde åren 1975-1981, S 93 Charlotte Nordfisk och S 92 Nina Kathrine Nordfisk som de ägde 1973-85. 1979 hade antalet båtar ökat till 14 stycken, förutom de tre nämnda var det S 85 Stella Nordfisk, S 86 Berit Nordfisk (byggd 1967 i Norge som LL 247 Saibon för svensk ägare), S 94 Bente Nordfisk, S 402 Søren Nordfisk, S 403 Jens Christian Nordfisk, S 405 Danna Nordfisk, S 406 Karen Nordfisk, S 408 Marie Nordfisk, S 409 Gudrun Nordfisk, S 410 Anine Nordfisk, S 411 Mini Nordfisk (företagets enda träbåt) och S 412 Jette Nordfisk. S 407 Sinne Nordfisk hade sjunkit i Öresund året innan:

Sinne Nordfisk koliderede 28/2-1978 med det vesttyske skib Oliver Twist.
Der omkom ingen ved forlist. Sinne Nordfisk var på vej til sin hjemhavn
i Skagen fra en fiskeplads i Østersøn.

1982 hade Superfos Nordjylland A/S tagit över tre av båtarna, S 92 Nina Kathrine Nordfisk, S 93 Charlotte Nordfisk och S 94 Bente Nordfisk. 11 stycken ägdes av PR Poul E. Nielsen. Poul Henrik Nordfisk såldes 1981/82 till Esbjerg som E 595 Marianne Holm. Företaget Nordfisk I/S upphörde 1983. Superfos Nordjylland drev en fiskmjöls- och fiskoljefabrik i Skagen som 1985 togs över av FF Skagen.  Bente Nordfisk skrotades 2015 efter att från 2004 ha haft namnet L 455 Lotte Vohnsen.

1987 hade företaget fortfarande 11 båtar i sin ägo, S 85 Stella Nordfisk, S 86 Berit Nordfisk, S 401 Jan Ulrik Nordfisk, S 402 Søren Nordfisk, S 403 Jens Christian Nordfisk, S 404 Mette Christine Nordfisk, S 406 Karen Nordfisk, S 408 Marie Nordfisk, S 409 Gudrun Nordfisk, S 410 Anine Nordfisk och S 412 Jette Nordfisk. Superfos hade sålt sina tre båtar i samband med att fiskmjölstillverkningen i Skagen avvecklades, Bente Nordfisk blev 1983 E 447 Bettina, Nina Kathrine Nordfisk blev 1985 E 477 Walloda medan Charlotte Nordfisk blivit E 239 Katrine Rønn år 1986. Samtliga alltså sålda till Esbjerg. Två år senare hade Karen Nordfisk bytts ut mot en ny båt med samma nummer och namn. Alla de andra fanns kvar.

1993 hade företaget bara tre båtar, S 406 Karen Nordfisk, den gamla S 86 Berit Nordfisk som bytt namn till S 407 Charlotte Nordfisk och S 412 Jette Nordfisk. S 401 Jens Chr Nordfisk var sen 1991 fiskebåten S 433 Gitte Torben, S 401 Jan Ulrik Nordfisk blev upphuggen 1988 och vad som hänt med övriga är lite oklart, men sannolikt skrotades de väl.

Charlotte Nordfisk såldes 1993 och blev S 45 Trine Juul för att 2004 faktiskt hamna i Henning Kjeldsens ägo som L 649 Martine Mads. Därefter blev båten L 428 Bounty samma år med Lars Bro som ägare. Såld året efter till Starholm Fishing Gmbh i Tyskland där båten fick namnet SH 2 Starholm II. Starholm II ägdes av Jens A. Borup som numera är aktiv i FF Skagen. 2013 såldes båten till Litauen och JSC Banginis som Minge.

Jette Nordfisk blev 1994 L 76 Brian Kent, såldes till Finland där den behöll namnet Brian Kent. Skrotades i Grenå år 2007. Även Karen Nordfisk såldes 1993/1994.

Fiskebåtar ägda av Nordfisk I/S och Poul E. Nielsen, namn, byggår, bruttoton

S 85 Stella Nordfisk, 1967, 161
S 86 Berit Nordfisk, 1967, 192
S 92 Nina Kathrine Nordfisk, 1955, 267
S 93 Charlotte Nordfisk, 1956, 267
S 94 Bente Nordfisk, 1975, 277
S 95 Poul Henrik Nordfisk, 1975, 277
S 401 Ulrik Nordfisk,1959, 123
S 401 Jan Ulrik Nordfisk, 1950, 234
S 402 Søren Nordfisk, 1960, 123
S 403 Jens Christian Nordfisk, 1960, 123 (efter ombyggnad 219)
S 404 Mette Christine Nordfisk, 1962, 113
S 405 Danna Nordfisk, 1960, 123
S 406 Karen Nordfisk, 1959, 130
S 407 Sinne Nordfisk, 1959, 131
S 407 Charlotte Nordfisk, 1967, 192 (den tidigare S 86 Berit Nordfisk)
S 408 Ninna Nordfisk, 1960, 193
S 408 Marie Nordfisk, 1960, 130 (efter ombyggnad 219)
S 409 Gudrun Nordfisk, 1967, 125
S 410 Anine Nordfisk, 1967, 125
S 411 Mini Nordfisk, 1924, 29
S 412 Jette Nordfisk, 1968, 195, 2007

Bente Nordfisk

Den tidigare Bente Nordfisk som TN 733 Tanganes. BIld: Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg

Exemplet Poul E Nielsen och Nordfisk visar att stora fiskeriföretag inte är något nytt i Danmark. Redan på 1960-talet fanns det. Poul Nielsen kan utan tvekan ses som sin tids Henning Kjeldsen. Han var inte heller ensam. I Esbjerg och Hanstholm fanns i slutet av 1970-talet en koncern kring företaget Trolfisk A/S. Dessutom fanns det storägare som skeppsmäklaren Anders Madsen Bækby Illeborg och Gunnar Andreasen, båda verksamma från 1960-talet och framåt. Även Skagerak Group var en tidig storkoncern i fisket som dessutom fanns kvar då individuella överförbara fiskerättigheter infördes. De valde dock en tid feter det att avveckla fiskeriverksamheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på “Poul Nielsen och Nordfisk – sin tids Henning Kjeldsen”

Kommentarer är stängda.