Är det rimligt att det svenska fisket subventioneras?

Det är tydligt och klart att det svenska yrkesfisket subventioneras av staten. Men det gäller bara om vi enbart räknar med intäkter och kostnader i själva fisket. Läs mer…