Källvikens Salteri samt Olje- och Guanofabrik

Inlägg nr 2 av 15 i serien 1800-talets sillperiod

Inlägg nr 2 av 15 i serien 1800-talets sillperiodKällvikens Salteri samt Olje- och Guanofabrik påbörjades efter midsommar 1882 och stod i huvudsak färdig till höstfisket samma år. Huvudbyggnaden var ett tvåvånings trähus som på sydsidan hade en tillbyggnad med oljereservoarer Läs mer…

Advertisements