WWF: Hälften av havens fiskar och ryggradsdjur har försvunnit

Fisken i haven har minskat drastiskt och många bestånd riskerar att kollapsa. Sedan 1970-talet har populationerna av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk i snitt halverats, och många viktiga livsmiljöer fortsätter att försvinna. Det visar en ny global kartläggning av Läs mer…

Förvaltningsmodeller räkfiske – Northern Prawn Fishery

På en konferens om räkfiske i början av mars månad talade forskare om förvaltning av räkfiske i andra länder. Ett exempel var räkfisket i Spencer Gulf i södra Australien. Ett annat exempel var räkfisket i norra Australien, Northern Prawn Fishery, Läs mer…