Förvaltningsmodeller räkfiske – Northern Prawn Fishery

På en konferens om räkfiske i början av mars månad talade forskare om förvaltning av räkfiske i andra länder. Ett exempel var räkfisket i Spencer Gulf i södra Australien. Ett annat exempel var räkfisket i norra Australien, Northern Prawn Fishery, som presenterades av forskaren Anna Farmery.

I söder fiskas king prawn, men i norr där det är tropiskt klimat fiskas helt andra räkorwhite banana prawn (Fenneropenaeus merguiensis), red-legged banana prawn (F. indicus), brown tiger prawn (Penaeus esculentus), grooved tiger prawn (P.semisulcatus), blue endeavour prawn (Metapenaeus endeavouri), and red endeavour prawn (M. ensis). Huvudsakligen fiskas white banana prawn (bananräka) och de två tigerräkorna. Dessutom fångas också musslor (scallops) och bläckfisk.

Fisket bedrivs med bottentrål och under begränsade perioder på året, bananräkor fiskas april-juni och tigerräkor augusti-november. Yrkesfiskarna har under de andra månaderna oftast andra jobb, främst som gruvarbetare. En del ägnar sig dock åt annat fiske.

Precis som i fisket i Spencer Gulf är antalet båtar som får delta i fisket begränsat. Just nu är antalet tillstånd 52 stycken, dvs det handlar om 52 båtar. Periodvis har antalet båtar varit mycket högre, men har minskats genom att australiska myndigheter köpt ut båtar och licenser för skrotning. Dessutom finns en begränsning av antalet fiskeredskap och begränsningar av storleken på dessa. De måste också vara försedda med utrustning för att minimera bifångst av annan fisk och sköldpaddor:

Trawling is undertaken using two, three or four nets, and it is compulsory for all fishing equipment to be fitted with Turtle Excluder (TEDs) and Bycatch Reduction Devices (BRDs). A daylight trawl ban is in place during the tiger prawn season (August-November) to limit fishing effort on tiger prawn spawning aggregations.

Management advice is provided to AFMA by the Northern Prawn Fishery Management Advisory Committee (NORMAC), which is comprised of AFMA, industry, scientific, conservation and State government representatives.

Även begränsningar av när fisket får bedrivas under dygnet finns. Förvaltningen av fisket sköts av Australian Fisheries Managament Authorithy (AFMA) som är en federal australisk myndighet tillsammans med yrkesfiskarnas organisation/företag NPF Industry Pty Ltd.

Northern Prawn Fishery

Fiskelicenser och båtar kan säljas och köpas, men antalet som får finnas vid ett och samma tillfälle bestäms av AFMA. Insamling av data och fångstuppgifter sköts av NPF Industry och de ligger till grund för planeringen av fisket. Förvaltningen är inte så flexibel som förvaltningen av räkfisket i Spencer Gulf och bedrivs dessutom på ett mycket större område. För kontrollen av fisket används observatörer ombord på båtarna och en båt måste acceptera en observatör från AFMA om de blir tillsagda att en sådan ska följa med. Dessutom används kameror ombord på båtarna i viss utsträckning. Det finns också besättningsmän som har ansvar som observatörer och som måste rapportera vissa uppgifter. Detta sköts av NPF:

Under co-management arrangements, the Northern Prawn Fishery Industry Pty Ltd is responsible for a number of functions including the management of catch and effort information, managing the crew member observer program and pre-season briefings.

Prior to each fishing season, the Northern Prawn Fishery Industry facilitate an information session to inform fishers of any new management arrangements that may impact their fishing activities. AFMA attends these sessions once a year which allows us to meet directly with fishers to discuss any concerns they might have, and also gain an understanding of current fishing trends and expected catches for the season.

The Northern Prawn Fishery Industry is also responsible for recruiting, training and supporting a crew member observer program. The program trains crew members in collecting valuable information on threatened species including sawfish, sea snakes, turtles, pipefish and other at risk species.

Fisket i norra Australien inom ramen och förvaltningen för Northern Prawn Fishery är numera MSC-märkt och välskött, men innan nuvarande förvaltningsmetoder kom i bruk så fanns det som mest över 300 båtar i fisket och räkorna överfiskades kraftigt. Med kraftfulla åtgärder från myndigheterna begränsades fisket i omgångar med tanke på antalet båtar och utrustning samt genom säsongsstängning med mera.

Som synes bedrivs räkfisket i norra Australien under betydligt trevligare väderförhållanden än fisket på våra breddgrader.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!