Stora förändringar föreslås i norskt fiske

Sjømatindustriutvalget, mer populärt kallat Tveteråsutvalget, har föreslagit en lång rad förändringar i den norska fiskeriförvaltningen. Bland förändringarna fisnn infröande av individuella överförbara fiskerättigheter och bort från begränsningar om maximalt antal ton per båt och liknande: Det anbefales at fiskeflåten gjennom Läs mer…