Isländsk båt på uerfiske

Isländsk trålare fiskar uer (egentligen kungsfisk på svenska). Läs även andra bloggares åsikter om Kungsfisk, Trålare, Uerfiske, Uer, Island, Fiske

Olympiskt uerfiske i Irmingerhavet

Uer är en fisk eller snarare flera olika fiskar vars officiella namn på svenska är kungsfisk. Det finns flera olika snarlika arter, den som oftast fiskas är större kungsfisk men även andra arter som exempelvis djuphavskungsfisk, mindre kungsfisk, nordlig kungsfisk och akadisk kungsfisk fiskas. Uer är Läs mer…