Extrema tobisår när vattenströmmarna på Dogger bank vänder

En del år finns de i överflöd. Det finns tillräckligt för alla såväl fåglar, valar, större fiskar som fiskare. Mängden och kvoterna för den lilla viktiga fiskarten tobis varierar kraftigt från år till år. Och ibland finns det år som Läs mer…