Henning Kjeldsen frikänd

I tingsrätten (byretten) blev Henning Kjeldsen med flera yrkesfiskare dömda för att överträtt kvotbegränsningsreglerna eller för att ha medverkat till att kvotbegränsningsreglerna överträddes. Det dömdes ut mycket stora böter. Läs mer…