Henning Kjeldsen frikänd

I tingsrätten (byretten) blev Henning Kjeldsen med flera yrkesfiskare dömda för att överträtt kvotbegränsningsreglerna eller för att ha medverkat till att kvotbegränsningsreglerna överträddes. Det dömdes ut mycket stora böter. Läs mer…

Staffan Dahllöf hittar på om danskt fiske

I en artikel om danskt fiske i tidningen Deep Sea Reporter bekräftas en del av de  misstankar jag haft om tidningen. Artikeln av Staffan Dahllöf är ett hopkok av falska uppgifter, sanna uppgifter, delvis sanna uppgifter och märkliga slutsatser. Inte helt olikt hur filmen Seaspiracy hanterar frågan. Läs mer…