Henning Kjeldsen frikänd

I tingsrätten (byretten) blev Henning Kjeldsen med flera yrkesfiskare dömda för att överträtt kvotbegränsningsreglerna eller för att ha medverkat till att kvotbegränsningsreglerna överträddes. Det dömdes ut mycket stora böter. Domen överklagades till Vestre Landsret där dom nu fallit. Samtliga yrkesfiskare som dömdes i byretten har nu frikänts:

Otte erhvervsfiskere T1-T8 og deres rådgivere var tiltalt for at have overtrådt regler om kvotekoncentration ved i en periode fra august 2013 til september 2018 at have ladet kvoter mv. overføre og registrere i Fiskeristyrelsen, idet T2-T8 ifølge anklagemyndigheden havde været stråmænd for T1, således at T1 fik råderet over fiskekvoterne i en række fiskeriselskaber og dermed overskred kvotekoncentrationsloftet.

Ved byrettens dom blev erhvervsfiskerne fundet skyldige. T1 blev idømt en bøde på 54 mio. kr. og de øvrige fiskere bøder mellem 500.000 kr. og 4,7 mio. kr., dog bortfaldt straffen for T3. De tiltaltes rådgivere – en revisor og en advokat – blev fundet skyldige i at have medvirket til overtrædelserne og blev sammen med deres virksomheder idømt bøder mellem 1 og 3 mio. kr. Der blev endvidere konfiskeret et større millionbeløb hos en række fiskeriselskaber.

De tiltalte – bortset fra T3 – ankede dommen med påstand om frifindelse.

Til støtte for frifindelsespåstanden henviste de tiltalte i første række til, at der ikke i de kvotekoncentrationsregler, der var rejst tiltale efter, i gerningsperioden var hjemmel til at straffe.

Redan konfiskerade pengar ska betalas tillbaka. Företagen som fick pengar konfiskerade var Gitte Henning Pelagic A/S, Lynge Fiskeri ApS, HG 352 Polaris ApS, Karen Nielsen ApS, Partsrederiet Frida Amalie L 559, Nordstrand Fiskeri ApS, Fiskeriselskabet HM Stefanie ApS och August A/S: 7 miljoner DKK. De som frikänts är bland annat Henning Kjeldsen, Birthe Kjeldsen, Patrik Røn, Lindy Lynge, Johnni Munksgaard, Kim Folmer Pedersen, Brian Bloch Larsen och Kim Vedel Fredsøe.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!