Minskande siklöjebestånd i Bottenviken på grund av säl

Beståndet av siklöja har minskat kontinuerligt de senaste åren. I höst kan därför max 454 ton siklöja fångas – en halvering jämfört med 2020. Läs mer…