Största svenska fiskeriföretagen

Det finns inga särskilt stora svenska fiskeriföretag. Speciellt inte i jämförelse med exempelvis norska och nederländska företag. Det finns dock ett svenskt fiskeriföretag i samma storlek som de största norska och nederländska som delägs av en svensk, Ocean Trawlers HK Ltd, med huvudkontor i Hong Kong, men med sin verksamhet främst i Barents hav. Det företaget kommer jag att åtekomma till, men jag har redan skrivit en del om det. Men i jämförelse med de största danska företagen är de svenska inte så små, trots att fisket i Danmark är mångdubbelt större. De fyra största fiskeriföretagen i Sverige är Astrid Fiske AB, Fiskeri AB Ginneton, Bryngeld Fiskeri AB och Torönland HB. Omsättningssiffror för det senare bolaget finns inte att få tag på då det är ett handelsbolag, men för de tre andra finns uppgifter.

Sveriges största fiskeriföretag omsättningsmässigt (namn, ort, omsättning (MSEK), vinst (MSEK)), år 2011 om annat ej anges. (Torönland HB finns som sagt var inte med)

1. Astrid Fiske AB, Rörö, 87, 0 (verksamhetsår på 18 månader, för helåret 2009, 49 resp 6)
2. Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck, 44, 1 (2010)
3. Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck, 41, 2
4. Stella Nova Fiskeri AB, Öckerö, 34, 18 (2010, kraftig ökning från 2009, sålt båten till systerbolag i Danmark och kraftigt minskad omsättning)
5. AB Clipperton, Donsö, 27, 2
6. PFG Fish AB, Rönnäng, 24, 8
7. Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön, 22, 4 (2010)
8. Västfjord Fiskeri AB, Fotö, 21, 1 (har sålt båt till bolag med samma ägare i Finland)
9. Bristol Fiske AB, Donsö, 18, 1, (2010)
10. Gustus AB, Fiskebäck 18, 11 (2010, sålde sin båt till fam. Ryberg, ägs numera av Themis Fiskeri A/S, Da.)
11. Nicklassons Fiskeri AB, Öckerö, 14, 1
12. Lövön AB, Rönnäng, 13, 4 (2010)
13. Fiskeri AB Roxen, Fiskebäck, 12, 0 (sålt båten till Kotka Fiskeri AB i Finland)
14. Odeskär AB, Vrångö, 12, 1 (2010)
15. Fiskeri AB Ingun, Fotö, 12, 2
16. Ahlström & Larsson Fiske AB, Fiskebäck, 11, 1 (2010, sålt båten till Kotka Fiskeri AB i Finland)

Sannolikt borde också Themis finnas med, men fiskeriverksamheten verkar inte ha redovisats i bolaget Themis Fiskeri AB som inte redovisar nån omsättning. Men familjen Ryberg har under de aktuella åren köpt och sålt en rad olika båtar med namnet Themis. Den senaste köptes från Gustus AB (dotterbolag till Feskarbröderna AB) och hamnade som nämnts i Danmark. De båtar som fiskat åt Astrid Fiske AB och som ägts av familjen Johansson i partrederier ägs idag av det nystartade bolaget Astrid Pelagic AB. Men det verkar vara meningen att bolaget ska sälja båtarna vidare.

Utöver dessa företag plus Torönland HB finns några företag som hade en omsättning på över 10 miljoner år 2009 men som sen sålt sina båtar utomlands. Det var Kristine Fiskeri AB (20 MSEK) vars båt sålts till Tyskland, Midlake Fiskeri AB (22 MSEK) vars båt sålts till Comorerna och Tor Rederi AB (12 MSEK) som sålt minst en båt till Belize,  Bohusläns Fiskeri AB (10 MSEK år 2010) som sålt till Marocko och Clyfton AB (10 MSEK 2010). De två sistnämnda bolagen ägs av familjen Oskarsson i Fiskebäck som dessutom äger fler bolag i fiskeribranschen. Ytterligare ett bolag kan nämnas och det är Bravik Fiskeri AB på Styrsö som inte omsätter över 10 miljoner men som ökat omsättningen i en rad av år och 2011 omsatte 9 miljoner.

Fler av de svenska båtarna har sålt utomlands och antalet fiskeriföretag med en omsättning på över 10 miljoner kronor har minskat efter 2010 och dominansen för de fyra stora har blivit än större. Ägarna bakom 3 av de stora bolagen äger också företag i andra länder.

Sålunda äger familjen Johansson från Rörö bolaget Astrid Fiskeri A/S i Danmark, familjen Claesson från Fiskebäck som äger Fiskeri AB Ginneton med dotterbolaget Fiskeri AB Nimber äger Gifico ApS och familjen Bryngelsson från Fotö bakom Stella Nova Fiskeri AB äger Fiskeriselskabet Stella NovaApS. Vidare äger familjen Ryberg på Rörö Themis Fiskeri A/S i Danmark och familjen Bryngeld (eventuellt ihop med fler Fiskebäcksfamiljer) Kotka Fiskeri AB i Finland. Familjen Bryngelsson bakom Stella Nova Fiskeri AB äger för sin del Fiskeriselskabet Stella Nova ApS i Danmark.

Ägarna bakom Donsöföretaget Kristine Fiskeri AB äger sannolikt det tyska företaget Kristin Fischerei Gmbh som idag äger båten Kristin. De danska företagen redovisar inte omsättningssiffror så de nedan redovisade uppgifterna är inte jämförbara med uppgifterna om de svenska företagen.

Svenskägda danska bolag (namn, adress, bruttoförtjänst (MDKK), vinst (MDKK)), år 2011:

Astrid Fiskeri A/S, Esbjerg, 136, 54
Themis Fiskeri A/S, Thyborøn, 18, 5
Gifico ApS, Skagen, 7, – 1
Stella Nova ApS, Grenaa, 7, 2

Utöver dessa bolag finns också Odeskar Fiskeri A/S som är relativt nystartat och ägs av familjen Andersson från Vrångö och en del mindre svenskägda fiskeriföretag i Danmark.

För en jämförelse tar jag med några av de största danskägda fiskeriföretageni Danmark. För två av de största saknar jag relevanta siffror liksom för många mindre som är enkilda bolag eller partrederier. Det handlar om Partrederiet Isafold och Ocean Prawns A/S som genom underliga bolagskonstruktioner tycks dölja stora delar av omsättningen och mycket annat.

Danskägda fiskeriföretag (namn, adress, bruttoförtjänst (MDKK), vinst (MDKK)), år 2011

Gitte Henning A/S, Skagen, 186, 91
Rederiet Ruth A/S, Hirtshals, 180, 92
Cattleya A/S, Esbjerg, 73, 30
Jette Kristine E727 ApS, Esbjerg, 23, 7
Ocean Prawns A/S, Neksö, 2, 20 (omsättning 10 MDKK)

Kotka Fiskeri AB i Finland omsatte cirka 1 miljon Euro år 2011 men borde öka sina omsättningssiffror rejält om de båtar som nyligen sålt till företaget (Roxen och Danö) kommer att fiska för bolaget eller eventuellt säljas vidare. Det andra finska företaget med bevisade svenska ägare är Omega Shipping AB Oy som har familjerna Jansson (Bristol Fiske) och Gustavsson från Donsö respektive Fotö som ägare  (även om de avgått från styrelsen sen jag sist skrev om bolaget). Omega Shipping AB Oy omsätter också cirka 1 miljon Euro.

Förhållandena i Omega Shipping gör att man också kan misstänka att den familj Jansson (en familj som idag äger Christer & Lennart Fiskeri AB) från Donsö som tidigare ägde GG 934 Monsun, idag Karelia, har intressen i bolaget som äger eller driver denna båt som fiskar utanför Västsaharas kust. Sannolikt ärt väl dessa Janssons släkt med de Jansson som äger Bristol Fiske AB. Omsättningen för tyska Kristin Fischerei Gmbh har jag inte kunnat hitta nånstans.

När det gäller de bekvämlighetsflaggade båtarna i Belize och Comorerna samt båtarna som är hemmahörande i Marocko har jag skrivit om dem förut. Men jag ämnar återkomma till ämnet.

Läs också mitt inlägg om de största svenska fiskebåtarna och mina enskilda inlägg om företag inom det pelagiska fisket (några år gamla och därför inte helt aktuella i varje detalj idag):

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!