EU:s fiskebåtar är borta från Västsahara – kvar är bara svenskarna

Inlägg nr 3 av 11 i serien Fiske i Västafrika

EU har inte längre nåt fiskeriavtal med Marocko och det har betytt att större delen av den fiskeflotta från EU som fiskade utanför kusten i Västsahara och Marocko försvunnit därifrån. I alla fall vad det gäller den pelagiska fiskeflottan. Kvar finns dock ett stort antal båtar med anknytning till Sverige varav en båt med svensk flagg, flera registrerade i Belize och Marocko samt enstaka på annat håll. Förutom båtarna med svensk anknytning finns där några med skotsk anknytning och några med norsk anknytning. Observera att detta fiske inte är olagligt, inte är oreglerat och inte anses vara piratfiske. Möjligtvis med undantag av den båt som fiskar med svensk flagg. Det fisket kan vara olagligt.

Båtar som fortsätter fiska utanför Västsahara

Svenskanknutna fiskebåtar i Västafrika

Namn, registreringsland, nuv. ägare tidigare namn, tidigare känd ägare, bemanningsbolag, ägare till det

Zander, Belize, Nordic Fiskeri, Skipsholmen/Brennholm, Lennart Kjellberg, uu, uu
Meya, Belize, Swemar, Magnarson (norsk), Magnarson AS, Swemar AB, Peter Kjellberg
Aldo, Belize, Moja Fishing Team Ltd, GG 309 Aldo/HG 209 Isafold, Rederi AB Aldo (Tor Rederi AB, Ahlström), uu, uu
Allotf3, Marocko, Benis Peche Sarl, Ganthi VIII, Fiskeri AB Ganthi (Ahlström)/Johansson (Astrid), uu, uu
Miftah, Sverige, S2H Pelagique Sarl,  GG 158 Sunnanland, Daniel Axelsson, uu, uu
Al Hamd, Marocko, uu, GG 921 Bohuslän, Bohuslän Fiskeri AB (Oskarsson), uu, uu
Sopelagic, Belize, Sopelagic Ltd, GG 144 Themis/GG 64 Martina, Ryberg/Johansson, uu, uu
Aig, Marocko, Pelsud Group GIE, Rockall, ingen känd (var dansk), uu, uu (nuvarande Rockall ägs av familjen Johansson)
Karelia, Finland, Anttoni & Joonas Kiukkonen, GG 934 Monsun, Jansson, uu, uu
Midsjo, Comorerna, uu, GG 597 Midsjö, Midlake Fiskeri AB (Johnsson), uu, uu
Allotf1, Marocko, Benis Peche Sarl, uu, uu, uu

Tidigare norska eller norskägda

Midoy Dhakla 1, Marocko, Sjovik Marokko, Midøy Viking, Sjøvik (Caiano AS), uu, uu
Vardberg, Belize, Vardberg Fisheries Inc (Panama), Vardberg, uu, uu
Buland, Belize, Sea Investment Ltd (Cypern), Buland/Røttingøy, Dales Rederi AS, Neptune ehf (Island), uu
Taziazet 1, Norge, Nord Solund Fiskeriselskap AS, SF 14SU Sjannøy, Nord Solund, Nord Solund, uu

Tidigare skotsk

Allotf2, Marocko, Benis Peche Sarl, Antares/Krossfjord, uu, uu

Tidigare irländsk

Mist, Marocko, uu Mist, uu, uu, uu

Isländska

Delta, Island, BP Skip Afrika, Ørn, uu, BP Skip Afrika, uu
Hogaberg, Belize, Katla Seafood (Island), Geysir, uu, Katla Seafood, uu
Heinaste, Belize, Katla Seafood, uu, uu, Katla Seafood,uu
Blue Wave, Belize, Wave Operation (Island), uu, uu, Wave Operation, uu
Beta 1, Belize, Katla Seafood, uu, uu, Katla Seafood,uu
Victoria, Belize, Uthafsskip, Mai/Oceaan IV, uu, Uthafsskip,uu

HF 23 Delta går (eller har gått) också under namnet Quo Vadis. Hogaberg , Heinaste, Blue Wave och Beta1 är alla stora frystrålare som tidigare varit ryska eller östtyska. De tycks fiska även ner utanför Namibias kust. Victoria är därmeot en båt som tidigare varit nederländsk och till tillhört Kennemervis Groep under namnet Oceaan IV. Kennermervis har kopplingar till röröfamiljen Johansson. Även Mist tycks ha varit isländsk en period (se nedan). Det verkar också ha funnits fler andra isländska båtar därnereEA 710 Margret (numera Beitir) är en, E4 410 Kristina som också ägs och drivs av Katla Seafood en annan som fanns där under Belizeflagg. Katla Seafood heter egentligen Samherji och äger en mängd fiskebåtar på Island och andra ställen.

Dales Rederi AS (tidiager ägare av den båt som heter Buland) har indirekta kopplingar till Brennholm AS (tidigare ägare av den båt som idag är Zander). Båda bolagen är delägare i ett gemensamt bolag där också norska Krossfjord AS (inte att förväxla med skotska), Torbas AS och några fiskeriföretag till är delägare.

Nord Solund Fiskeriselskap AS äger för sin del två andra fiskebåtar som fiskar i Norge och inte utanför västafrika som Taziazet 1 (Sjannöy). En av dessa är SU 17S Sjarmör som tidigare hade namnet GG 144 Themis och ägdes av familjen Ryberg på Rörö (jmfr Sopelagic, en annan båt som tidigare också hade namnet  GG 144 Themis)

Aig (ex Rockall) uppges ha Pelsud Group GIE som ägare på de flesta sajter på nätet, men andra dokument på nätet uppger att det bolaget bara sköter båten och båtens bemanning. Ägare uppges istället vara Pescadak Sarl, Codakpo Sarl, Dakoro Sarl, Tiresmer Sarl. Aig tycks också ha undvikit kontroller och klassningar. Pelsud Group har adress i Dhakla. För raden av ägarbolag (eller om det är samma under olika namn) finns ingen adress i samma källa, däremot uppges de fyra bolagen Pescadak Sarl, Codakpo Sarl, Dakoro Sarl, Tiresmer Sarl vara hemmahörande i Dakhla i en annan källa på nätet. I denna källa liksom en del andra verkar de fyra bolagen som ovan nämns som ägarbolag snarare vara uppköpare av fisk så det verkar var det troligaste. Pelsud Group bör i så fall vara Aigs formella ägare. En person som tycks var anställd i Pelsud Group är Jørgen Christensen som också uppges vara kapten ägare till en annan båt under åren 1998-2004, Dicada 2. Den båten är sannolikt skrotad. En båt med namnet Dicada gick att finna nere utanför Västafrika år 2007. Den tycks då ha varit norskägd och heta Siglar. Men på sidan av båten står namnet Dicada målat. När Aig var dansk har den också hetat Pernille Vibeke om källorna är korrekta. Dessutom har den tidigare också haft namnet Dicada och varit registrerad i såväl Cook Islands (2008-2009) som Belize (2009-11).

När det gäller de tidigare svenska båtarna så är några båtar välkända i vattnen utanför Västsahara och det är Zander, Aldo, Allotf3 (ex. Ganthi VIII) och Karelia (ex. Monsun). Samma sak gäller sannolikt Aig. Resten är nya därnere och de flesta verkar ha kommit till Västsahara under slutet av förra året eller i år. Frånvaron av EU:s båtar från marockanskt och västsahariskt vatten gör att fisket därnere blir mycket lönsamt för de som är kvar och bland dem dominerar de svenskanknutna fiskebåtarna stort.

En skotsk båt tycks numera också ha svensk anknytning och det är Allotf2 som tidigare kanske hette  och hörde hemma i Lerwick på Shetland. Jag har tidigare trott att Allotf2 var LK 419 Antares (bilderna verkar inte stämma så det är faktiskt osannolikt), men är nu helt säker på att den är den tidigare BF 70 Krossfjord (som också hetat Antares, då som isländsk båt, så kanske det är samma båt ändå) som den sista avtalsperioden av EU:s avtal fiskat utanför Västsahara. Den fiskade också tidigare i Västsahara, men under Belize-flagg och dess ägare har också ägt eller äger en fiskfabrik i Dakhla. Under EU:s avtal fiskade också Prowess utanför den västsahariska kusten.

Mist, som tidigare hetat bl.a. Aine 1 och Aine på Irland har också hört hemma på Island med namnet HF 111 Mist tycks vara den enda båten med irländskt ursprung som fiskar utanför Västsahara idag, men under EU:s avtal fanns där fler irländska båtar. När det gäller Mist så verkar det vara förvirring om båtens tonnage, men möjligen är den ombyggd på något sätt. Andra irländska båtar som fiskade i Västsaharas vatten under EU:s fiskeavtal var D 642 Atlantic Challenge, SO 985 Atlantic Quest, Rachel Jay (det finns flera båtar med samma nman, men sannolikt handlar det om denna), D 95 Veronica och D 653 Western Endeavour. D95 Veronica är ägd av norska företaget Skudetrål AS och har tidigare varit dansk under namnet L 349 Gitte Henning.

Aine (numera Mist) fiskade länge tillsammans med Neptune utanför Västsahara, en annan båt från Irland som idag går under namnet Pacific Conqueror och är registrerad i Peru. Båten har varit registrerad i Marocko (under namnet Neptune med två olika nummer) såväl som i Belize. På Irland finns idag en annan Neptune som är systerbåt med en ny Aine.

Varken de skotska eller de irländska båtarna (med undantag av Mist) kan återfinnas i Västsahara, Marocko eller Mauretanien idag varför man kan misstänka att också Mist idag har svenska kopplingar. Andra båtar som ägnade sig åt pelagiskt fiske utanför Marockos och Västsaharas kust när EU:s avtal gällde var de stora frystrålarna från de nederländska företag som ingår i Pelagic Freezer Trawler Association (PFA) och hemmahörande i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Litauen. Idag tycks de flera av dessa fiska utanför Mauretanien då EU har avtal med det landet. Även till dessa stora frystrålare kan det finnas en svensk koppling.

De norska båtarnas verksamhet är väl kartlagd av norska Västsahara-kommittén:

Det kontroversielle gigantprosjektet er drevet av den norske Sjøvikgruppen, ledet av rederen Odd Kjell Sjøvik. Finansieringen er skaffet til veie av Kristian Eidesvik i selskapet Caiano Fisk AS. Eidesvik står med 35% av aksjene i det norske selskapet.

Prosjektet består av flere elementer:
-kjøp av fiskelisenser i de okkuperte områdene.
-bygging og drift av et fryseanlegg i kystbyen Dakhla, Vest-Sahara. Innfrysningskapasiteten ved landanlegget i Dakhla er 40-50 tonn i døgnet (Fiskaren 24.05.2006).
-I tillegg er det planlagt fileteringsanlegg i Dakhla, og mulig også verftsanlegg. Total planlagt frysekapasitet var august 2007 er 300-400 tonn i døgnet.
-Ifølge Støttekomiteens kilder skal prosjektet ha en totalverdi på 200 millioner kroner. Det er dermed den største investeringen nordmenn har gjort i okkuperte Vest-Sahara, noensinne.
-Tråleren ”Midøy Viking” er ombygget til formålet -alene til en verdi av 35 millioner kroner.
Tråleren har norsk nøkkelpersonell, men med rundt 30 marokkanske ansatte. Ved mottaksanlegget på land, er det i første omgang planlagt arbeidsplasser til 100-200 ulovlige settlere. Julian Vangen Leirvik fra Midsund er ansvarlig for det kontroversielle anlegget på land.
Se teknisk informasjon om Midøy Viking her.
-I 2003 ble Fertimar (navnet på deres Joint-Venture i Dakhla) belønnet med en marokkansk pris blant annet for sysselsetting

Sjövik finns fortfarande kvar i Västsahara men fiskebåten Midöy Viking är numera registerad i Marocko och heter Midoy Dakhla. Även om Vardberg har den norska kommittén skrivit:

”Vardberg” har siden 2002 fisket i Mauretania med lisenser fra staten der. Årlig fisker tråleren pelagisk fisk for mellom 60 og 100 millioner kroner. Fisket pågår hele året. Lisensen er nyttet opp mot helårsdrift med ubegrenset fiske. For dette betaler rederiet 200 dollar året for hvert registrert tonn fartøyet har.

All fangst fryses om bord. Fartøyet er forpliktet til å ha mauretansk inspektør og mannskap om bord. Fangstene leves i Mauretania under kontroll av tollinspektører.
-Kontrollen og forutsigbarheten er god. Ut fra det jeg hører om forutsigbarheten for norske fiskere her hjemme, er den ikke dårligere i Mauretania, sier Rekkedal.

Vardbergs norska ägare hävdar i den norska artikeln att man lämnat fisket i Västsahara, men det är av allt att döma inte sant då båten för närvarande ligger i Las Palmas där också Zander ligger i skrivande stund. I Las Palmas bunkrar båtarna som fiskar i Marockanska, Västsahariska och Mauretanska vatten livsmedel och bränsle. Dessutom är Las Palmas den hamn där illegalt fiskad fisk oftast lossas enligt kartläggningar som gjorts och tidigare var det den hamn där den stora spanska fiskeflottan i marockanska och västsahariska vatten landade det mesta av sin fisk.

I Las Palmas återfinns alltså en del av fiskebåtarna med svensk anknytning regelbundet. Andra hamnar som de ofta syns i är Agadir i Marocko och Dakhla i Västsahara. Tar man en titt på aktiviteten i Dakhlas hamn är det båtar med svensk anknytning som går ut och in hela tiden. De lossar och säljer uppenbarligen sin fisk i Dakhla. Sannolikt till både den skotskägda fiskfabriken (som skulle kunna ha tagits över av svenskanknutna intressen eller svenskar) såväl som till Sjøviks fabrik Fertimar.  Men det finns förstås många fiskföretag som köper fisk i Dakhla. Såväl i Dakhla, Agadir och Las Palmas lossas sannolikt fisk. Las Palmas är internationellt känt för att där lossas stora mängder fisk under förhållanden som innebär mycket liten kontroll. Det är en hamn där illegalt fångad fisk lossas och därmed är det heller inga problem att lossa och sälja formellt legalt fångad fisk från Västsahara och legalt fångad fisk från Marocko.

Aldo, Meya med flera i Dakhla

Inom det illegala fisket används flitigt ständiga namnbyten, ständiga bolagsbyten och ständiga omflaggningar, nya bolagsnamn, nya bolag, försäljningar osv för att dölja vad båtarna sysslar med. Lite på samma sätt tycks de som äger de tidigare svenska fiskebåtarna i Västsahara bete sig. De är också registrerade i Belize, ett klassiskt land för fiskebåtar inom illegalt fiske. En så kallad bekvämlighetsflagg som är mycket vanlig för fiskebåtar som deltar i illegalt fiske utanför Afrikas kuster. Notera i detta sammanhang att fisket utanför Västsahara med båtar från Belize, Marocko och Comorerna inte är illegalt enligt internationell lag. Men det är inte rätt ändå. Västsahara är ockuperat land och fisket bedrivs på villkor från ockupanten Marocko och enligt uppgift ofta i samarbete med marockanska militärer.

När det gäller de tidigare svenskägda (och med stor sannolikhet fortfarande svenskägda, skötta och/eller bemannade av svenska eller svenskägda företag) så har de ofta hamnat nere i Marocko efter en serie krångliga affärer. Två båtar (Allotf1 och Allotf3 plus den tidigare brittiska Allotf2) uppges ha företaget Benis Peche Sarl i Marocko som ägare. Benis Peche Sarl har sin adress i Agadir. Några personer som är knutna till bolaget är Chami Réda, Ait Abbou Mohammed och Abdelhaq Saoud. Ait Abbou Mohammed har en rad kopplingar till olika företag i fiskeribranschen i Dakhla och Layooune i Västsahara. Ett av de bolagen är King Pelagique SA som på sin hemsida har en bild av Allotf 2 och verkar vara en central uppköpare av fisk från Allotfbåtarna. För copyrighten på King Pelagiques hemsida står Benis Pelagique så de olika bolagen med Benis-namn är nog sannolikt delar av samma företagsgrupp som King Pelagique. Ett annat företag är Gold Sea Fish och ytterligare ett är Group SAS Peche. Några svenska kopplingar hittar jag inte i de nämnda bolagen. Vad gäller Allotf 3 så uppges dock Astrid Fiske som manager och ägare på andra sajter. Astrid Fiske ägs av familjen Johansson på Rörö.

Miftah som seglar med svenska flagg uppges ägas av S2H Pelagique Sarl. Det enda ställe det sistnämnda företagsnamnet förekommer är i de handlingar som visar Daniel Axelssons försäljning av båten till bolaget ifråga. Midsjo skulle formellt kunna vara ägd av WTN Vessels  Management Ltd på den västindiska ön Antigua.

För Aldo uppges bolaget Moja Fishing Team i Göteborg vara ägare och manager, för Zander Nordic Fiskeri, för Meya Swemar. Nordic Fiskeri och Swemar är bolag som ägs av familjen Kjellberg. Om Moja Fishing Team hittar jag att bolaget är registrerat i Belize och var det bolag som köpte Aldo från Rederi AB Aldo (Ahlström) år 2008. Med en adress i Göteborg kan man nog utgå från att bolaget fortfarande domineras av familjen Ove Ahlström. Familjen Ove Ahlström äger dessutom ett bolag med namnet La Jon Rederi AB. Kopplingen till Västsahara och staden Laayoune är ganska uppenbar.  Zander var fram till slutet av 2008 registrerad i Cook Islands och därefter i Belize, Aldo i Belize 2008, Cook Islands 2008-2009, Marocko 2009-2011 och därefter Belize.

När det gäller Kjellberg så är Peter Kjellberg engagerad i fartygs- och sjöfartsserviceföretaget Rakotex i Dakhla i Västsahara. Ett företag som stoltserar med fiskebåten Zander på sin hemsida. Chefen för det företaget är Zaidane Mly Fladel som är vän med Lennart Kjellberg som presenteras som chef för Zandic AB. Rakotex och Zaidane Mly Fladel har också kopplingar till fiskförädlings- och försäljningsföretaget Dipromer III. En annan kompis till Zaidane Mly Fladel är Christer Jansson, tidigare ägare av GG 934 Monsun, en båt som numera heter Karelia. En fiskebåt som också fiskar utanför Västsahara. Christer Jansson har även andra kontakter i Västsahara och Marocko. I Dakhla finns också ett företag med namnet Zandimer till vilket Lennart Kjellberg har kopplingar.

Karelia och Aig uppges på flera internetsajter vara till salu.

Utöver de här nämnda båtarna med anknytning till EU-länder och Island finns det också ganska många ryska eller ryskägda frystrålare i området.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tidigare publicerat på Svensson-bloggen.

PS 2014-12-19. Sedan detta inlägg har situationen förändrats. EU har ett nytt avtal med Marocko och de flesta tidigare svenskägda båtar ägs av marockanska företag. Läs mer.

Serienavigation<< EU:s fiske i Marocko, Mauretanien och VästsaharaDen sista Salénbåten – Snow Drift >>
Advertisements

3 Replies to “EU:s fiskebåtar är borta från Västsahara – kvar är bara svenskarna”

Kommentarer inaktiverade.