Skärgårdsverk i norra Bohuslän

I norra Bohuslän fanns i stort sett bara små anläggningar, i huvudsak trankokerier. De flesta hade lokala ägare.

I Svenneby socken fanns Brevik som anlagts 1793 eller 1794, Dunnholmen, Fiskeberget och Änghagen på Hogslätts ägor, Friseberget, Säletången och Karis bodar (anlagt 1793) på Svenneby ägor, Furön som anlades 1795, två stycken på Kläsholmen, ett på Kålholmen, tre på Kärraby ägor, Långestrand, Slottet och Kärraby, ett på Råholmen, två vid Skutebacken och ett på Valöns ägor.

Längre norrut i den stora Kville socken fanns det trankokerier vid Berga, Eigde (3 st), Enerskär (ägt av Christoper Norberg i Strömstad) som också ägde ett trankokeri i Fjellbacka strand tillsammans med Olof Falck. Olof Falck hade ett till i Fjellbacka strand (dagens Fjällbacka) och ett tredje på samma plats ägdes av Johan Jacob Krabbe. På Fläskön fanns ett trankokeri år 1795, på Gåsön ett 1787, vidare ett ägt av Peter Svalin i Göteborg vid Källsvik, på Lilla Hamburgön, två vid Mörhult varav ett ägt av tidigare nämnde Krabbe. Dessutom fanns trankokerier på Nordgårds ägor, Röds ägor, Rörviks ägor (3 stycken), Skottens vrak (Lersten), ett på Svartskär ägt av Herman Lundström i Strömstad och ett på Valön ägt av handelsmannen Thalenius i Strömstad och Jonas Gillerstedt.

I Tanums socken fanns trankokerier vid Eigde, Grebbestöd (Grebbestad, ett trankokeri och ett nedlagt salteri år 1787), Kämpersvik, Sannäs strand (byggt 1780) och ett på Stora Köttö. I Skee socken fanns endast två trankokerier, ett vid Skär och ett vid Vatuland som ägdes av rådman Lundström i Strömstad.

I själva Strömstad fanns däremot hela 31 salterier men bara ett trankokeri, ovan nämnda Vatuland. baldn de som drev salterier i Strömstad fanns många rådmän, Bengt Larsson Hellberg som började driva sitt salteri redan 1756, Olof Zimmerman som startade 1759, Göran Sandström 1756, Magnus Ek som drev salteri 1769-1801, Karl Sandberg 1774-1787, Christopher Larsson Hellberg 1762-1774 samt borgmästare Christian Zimmerberg 1769-1781).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!