På möte med Black Fish – om IUU-fiske och inställningen till yrkesfiske

Igår var jag på möte för att lyssna på Emma Källqvist från organisationen The Black Fish. Hon informerade om organsiationens sätt att arbeta och om vilka frågor de arbetar med. enligt informationen arbetar The Black Fish enbart med IUU-fiske, dvs illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. De arbetar inte med frågor som kvoters storlek, överfiske och liknande. Gott så, men då måste de förändra sin retorik något.

Enligt FAO är 30% av världens och Europas fiskbestånd överfiskade, dvs det tas upp mer av bestånden än vad som är långsiktigt biologiskt hållbart. The Black Fish borde hålla sig till FAO:s siffror om de ska vara trovärdiga och inte hitta på egna siffror som när de påstår att 90% av världens och Europas fiskebestånd är överfiskade i sin filmer, blogginlägg och föreläsningar. När de använder en siffra som 90% kommer det att uppfattas som om de anklagar yrkesfiskarna i hela världen att ägna sig åt överfiske, rovfiske. Något som inte är sant, de yrkesfiskare jag känner till vill inte göra det och gör inte det. För att undvika sådana missförstånd, för det är vad Emma Källqvist menar att det handlar om, bör The Black Fish (och andra miljöorganisationer) hålla sig till den forskning och de siffror som finns från organisationer som FAO och ICES (Internationella havsforskningsrådet) och inte hitta på egna.

De som bestämmer kvoterna är inte fiskare utan forskare, myndigheter och politiker. Anser någon att kvoterna är för stora är det inte yrkesfiskarna som ska anklagas för ”överfiske” utan myndigheterna och politikerna som ska kritiseras för sina dåliga och felaktiga beslut. Så länge yrkesfiskare håller sig inom de ramar, avtal och lagar som myndigheter och politiker bestämt har The Black Fish inget att invända mot fisket. Det framgick klart på mötet.

The Black Fish vill inte ha någon konfrontation med fiskare, de kommer aldrig att blockera båtar, de vill inte anklaga yrkesfiskare för nånting. Det framgick också klart på mötet. Det är bra, men det kräver också att de pratar samma språk som yrkesfiskare. Frågan om fisket i Östersjön, Kattegatt och Skagerak är mycket känslig och den som vill diskutera detta och kommer från en miljörörelse måste väga varje ord på en guldvåg.

Att svepande hävda att det förekommer illegalt fiske i Östersjön kommer att uppfattas som en anklagelse mot yrkesfiskarna. Att ta en enskild båt som fiskade fjärsing med fel storlek på maskorna som exempel förstärker detta intryck. Den bild som frammanas hos läsaren är att det förekommer ett organiserat olagligt fiske i Östersjön. Jag förstod på mötet med Emma Källqvist att det inte var så hennes formuleringar i ett blogginlägg på Supermiljöbloggen skulle uppfattas.  Men det krävs även i detta läge ett annat språkbruk. Det förekommer säkert att yrkesfiskare i likhet med den båt som fiskade fjärsing (en fisk med begränsat ekonomiskt värde) med fel trål tar upp fisk på ett icke tillåtet sätt. Ett olagligt fiske. Det är rent formellt ett illegalt fiske, men för att det inte ska uppfattas som organiserade olagligheter utan som olagligheter på grund av misstag eller chansningar bör miljörörelser som arbetar med dessa frågor säga att ”det kan förekomma olagligt fiske i Östersjön” eller ”det förekommer troligen en del olagligt fiske i Östersjön” istället för att slå fast att ”det förekommer illegalt fiske i Östersjön”. Det kan tyckas som en obetydlig skillnad, men det uppfattas olika och är därför viktigt.

I motsats till Greenpeace och Oceana vill The Black Fish inte vara en organisation för ”proffsaktivister” utan en organisation för ”vanligt folk”. Det är mer av folkrörelsetanke än av elitism som i Greenpeace. Det är positivt. Det är viktigare att vanlig folk engagerar sig än att det genomförs spektakulära aktioner ämnade för uppmärksamhet i media. På lång sikt är det sådant som kan ge förändringar. Spektakulära aktioner ger uppmärksamhet, men ger i stort sett aldrig förändringar om de inte följs av folkrörelsearbete av något slag. Därför är tankarna hos The Black Fish vettiga.

Till de frågor som The Black Fish vill arbeta med, dvs IUU-fisket ska jag återkomma i ett annat inlägg om den eventuella förekomsten av detta i nordiska fiskevatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!