Black Fish och Supermiljöbloggen ljuger om torskfisket i Östersjön

I en artikel på Supermiljöbloggen påstår Emma Källqvist från BlackFish att det förekommer ett olagligt torskfiske i Östersjön. Hon påstår också att det förekommer överfiske. Påståendena är inte korrekt,utan snarast att betrakta som lögner.

Det förekom troligtvis olagligt fiske i Östersjön på 1980-talet. Det fiskades helt klart för mycket. Överfisket ledde till problem för torsken. Men medlemskapet i EU och åtgärder mot överfisket har lett till att så inte längre är fallet. Torskbestånden återhämtade sig och från en låg nivå började fisket öka för några år sen igen för att minska återigen de senaste åren.

Trosk

Situationen idag är att det inte förekommer något som helst överfiske i Östersjön. Istället är läget det omvända. Av beslutad TAC (högsta tillåtna fångsmängd) tas bara hälften upp. Fisket är alltså bara 50% av vad som är tillåtet. Knappast ett överfiske.

Anledningen till det minskade fisket är dålig kvalitet och små torskar. Detta beror i sin tur sannolikt på syrebrist i Östersjön till följd av övergödning, stor sälstam och dessutom anses det storleksselektiva fisket ha bidragit till problemen. Ett selektivt fiske som till stor del drivits fram av miljöorganisationer. Yrkesfisket har så vitt jag kan bedöma ingen skuld överhuvudtaget när det gäller situationen för torsken i Östersjön i dagsläget.

Det förekommer idag inget överfiske av torsk i Östersjön och inte heller nåt större illegalt fiske, om ens något. Att en enskild trålare blir tagen i Kattegatt för att ha fiskat fjärsing med en felaktig trål (maskstorleken var fel) är knappast ett bevis för illegalt fiske. Det är ett bevis för att även yrkesfiskare gör misstag, men inte mer än så.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!