Inför överförbara fiskerättigheter i räkfisket nu

En rapport från Havs- och vattenmyndigheten har tydligt visat på att det finns för många räkfiskeföretag i Sverige. Överetablering och överkapacitet är ett faktum. Lönsamheten är dessutom låg, främst bland de större och mellanstora båtarna. Ett antal av de större räkföretagen går dock ekonomiskt bra. Det som sannolikt förhindrat ett införande av överförbara fiskerättigheter (TFC) så här långt är en rädsla för utslagning av de mindre räkbåtarna

Samtidigt visar utvärderingen av införandet av överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket på att det innebär en kraftig minskning av fiskerikapaciteten och ett slut på överetablering. Lönsamheten inom det pelagiska fisket har också stigit rejält. Samtidigt visar utvärderingar att det istället för att bli färre kustfiskebåtar så har det blivit fler. Dessa fiskar på en särskild kustkvot som är undantagen från systemet med individuella fiskerättigheter. Kanske ska en del av räkkvoten också avsättas till ett kustnära räkfiske som då kanske kan omfatta båtar under en viss längd, kanske 12 meter, som fiskar i Gullmarsfjorden och Kosterrännan.  De allra flesta räkfiskebåtar kommer dock i ett sådant system att omfattas av systemet med överförbara fiskerättigheter.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Det är hög tid att Havs- och vattenmyndigheten lägger fram ett förslag i denna riktning. Räkfiskarnas majoritet vill ha ett sådant system och de har själva vidtagit andra åtgärder för att komma tillrätta med problem i räkfisket, som exempelvis storleksselektiva trålar och överenskommelser om fiskedagar med mera. Yrkesfiskarna har försökt ta sitt ansvar för den problematiska situationen i det svenska räkfisket. Myndigheter och politiker har inte tagit sitt.

Miljörörelser som Greenpeace och många forskare gör motsatsen, de motverkar fungerande lösningar, de undergräver det svenska fisket genom felaktiga påståenden och genom motstånd mot det enda bevisade sätt som innebär skydd för fiskbestånden och minskad fiskerikapacitet. Överförbara fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Inför överförbara fiskerättigheter i räkfisket nu”

Kommentarer är stängda.