Greenpeace ljuger och hittar på om danska och svenska fiskebåtar

Greenpeace har gett ut en rapport om fiskebåtar som de kallar ”monsterbåtar”. Bland dessa så kallade monsterbåtar har de med en liten dansk fisktrålare och en liten svensk räktrålare. Liten i en internationell jämförelse, vilket alla svenska fiskebåtar är. Det är en rätt stor svenska räkfiskebåt trots allt, men det är ingen monsterbåt. Den svenska båten är LL 628 Atlantic, på 202 ton. En liten fiskebåt.

Atlantic fiskar räkor. Det görs med bottentrål försedd med ristförsedd trål. Bifångsterna av fisk är små och fisket utgör inget hot mot utrotningshotade fiskarter och liknande i Skagerak. Den fiskar nästan bara i Skagerak, på danskt, svenskt och norskt vatten.  Däremot dumpar Atlantic troligen en alldeles för stor del av de räkor som fångas. Uppgraderar. Detta gör sannolikt nästan alla svenska räktrålare oavsett storlek. Det finns inga ”goda små trålare” eller några ”stora elaka trålare”. Alla är lika dåliga eller lika goda. Det finns överkapacitet, överetablering.

Det finns en lösning som löst motsvarande problem i det danska räkfisket. Individuella överförbara fiskerättigheter. Det har inneburit att den danska räkflottan idag betsår av 10 fiskebåtar jämför med långt över 100 stycken innan de överförbara fiskerättigheterna infördes. Den svenska räkfiskeflottan dras fortfarande med stor överkapacitet och behöver minska. Det finns ett enda välkänt, bra och fungerande sätt att göra detta, individuella överförbara fiskerättigheter. En lösning som Greenpeace motsätter sig. Greenpeace klagar gärna på fiskare och yrkesfisket, men de vill inte använda den enda lösning som fungerar. Det är oansvarigt och oseriöst.

När det gäller den danska båten HM 555 Kingfisher är det en fisktrålare på 457 ton med rätt stora torskrättigheter. En liten båt, men en rätt stor torsktrålare i danska sammanhang. Kingfisher är ingen monsterbåt, utan snarare motsatsen:

– Der er intet hold i de grove anklager, som Greenpeace kommer med, og jeg er ærligt talt dybt rystet over den fremgangsmåde. Det er til skade for ejerne af fartøjet, og det er til skade for dansk fiskeri, når Greenpeace fuldstændig udokumenteret anklager Kingfisher for lovbrud, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Intet overfiskeri

Greenpeace skriver i en pressemeddelelse, at fartøjet Kingfisher overfisker torsk i Nordsøen. Det er på ingen måde tilfældet – ja, faktisk landede Kingfisher i 2013 under den tilladte mængde af torsk fra Nordsøen. Det fremgår blandt andet af tal fra NaturErhvervstyrelsen, der opgør danske fiskeres landinger.

Kingfisher er også med i et såkaldt kameraforsøg – det vil sige, at fiskeriet på fartøjet bliver dokumenteret. Dermed kan det fuldt ud dokumenteres, at fartøjet overholder de krav, der stilles til dets fiskeri – fx i forhold til om den fanger mere eller mindre end den tilladte kvote.

Grov anklage

Derudover anklager Greenpeace også det danske fartøj for, at det ”ofte bryder loven i jagten på store fangster”.

– Det er en meget, meget grov anklage. Det er sådan i dansk fiskeri, at man kan retsforfølges for brud på loven, og det er ikke tilfældet for Kingfisher. Det er altså med andre ord ren og skær løgn fra Greenpeace, siger Svend-Erik Andersen.

Individuella överförbara fiskerättigheter missgynnar inte småskaligt kustfiske om det genomförs på rätt sätt. Så som i Danmark eller inom det pelagiska fisket i Sverige. Greenpeace och deras fiskeriansvarige, Dima Litvinov, vet inte vad de pratar om på denna punkt. Fakta talar mot dem, men de låtsas som det regnar.

När det gäller eventuella lagbrott så förefaller som om sannolikheten att Kingfisher skulle ägna sig år sånt som mycket små med tanke på att de har kamera ombord. För Atlantic är det nog däremot så att lagbrott eventuellt förekommer, men det gör det sannolikt vad det gäller alla räkbåtar i Sverige. Om de dumpar räkor för att uppgarder fångsten vill säga. Om det inte är så är de knappast skyldiga till nåt lagbrott. Problemet med det svenska räkfisket är framförallt att ansvariga myndigheter aldrig får tummen ur och lämnar ett förslag som kan innebära ett slut på överkapaciteten när det gäller räkfisket. Inte blir det lättare av att Greenpeace, med Dima Litvinov som fiskeriansvarig i spetsen, motarbetar den enda lösning vi vet fungerar.

Kingfisher och Atlantic är inga monsterbåtar. Bara det påståendet är en lögn. Greenpeace ljuger och hittar på om Atlantic och Kingfisher. Ingen av de två båtarna hör hemma i en rapport om monsterbåtar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

5 svar på ”Greenpeace ljuger och hittar på om danska och svenska fiskebåtar”

Kommentarer är stängda.