Forskare skriver rappakalja om kustfiske och överförbara kvoter

Överförbara fiskerättigheter (TFC, tidigare ITQ) har införts i hel Danmarks fiske. Det har lett till minskade fiskerikapacitet, minskad överetablering och minskat överfiske. Samtidigt har det inte inneburit att det lokala kustnära fiske minskat mer än allt fiske i snitt. Det är nödvändigt att fiska mindre för att fisken ska få finnas kvar. Därför måste fiskeflottan bli mindre, i alla sektorer. I det danska fisket har det inneburit att fiskeflottan minskat kraftigt i storlek. I alla storleksklasser. Kustfiskeflottans andel av antalet fiskebåtar kvarstår dock på samma nivå som innan och har inte missgynnats av överförbara kvoter enligt den statistik och de vetenskapliga rapporter som finns.

I det demersala danska fisket där huvuddelen av kustfiskeflottan återfinns är det inte heller samma koncentration av fiskerättigheterna som inom det pelagiska utsjöfisket på sill, makrill, tobis, skarpsill etc. I det pelagiska utsjöfisket är stordrift en fördel och där har det därför skett en koncentration. Men det går inte ut över det kustnära fisket. De små båtarna kan inte ägna sig år detta fiske helt enkelt. Det är olika saker och har mycket lite med varandra att göra. Det finns ingen motsättning mellan storskaligt pelagiskt fiske och småskaligt kustnära fiske.. I det demersala fisket på torsk, kräfta, räka etc är det inte samma stordriftsfördelar som i det pelagiska utsjöfisket. Det två typerna av fiske kompletterar varandra och de behövs bägge två.

Forskarna som skriver i DN är antingen totalt okunniga om det danska fisket eller så ljuger de om utvecklingen. Antalet fiskelägen och fiskehamnar har minskat. Det var och är nödvändigt. Det har skett i Sverige och Norge också. Lika mycket som i Danmark. Detta trots att Sverige och Norge inte har haft överförbara fiskerättigheter på samma sätt som Danmark. Minskningen beror i huvudsak på andra faktorer. teknisk utveckling, minskade fiskbestånd, för hår jobb för att intressera unga osv. Denna naturliga utveckling räcker dock inte utan det behövs också politiska och ekonomiska åtgärder för att minska fisketrycket, överkapacitet och överetablering.

I Sverige har överförbara kvoter införts i det pelagiska fisket. Det har enligt den utvärdering som just presenterats inneburit fler fiskebåtar i det kustnära fisket. Systemet i Sverige är lite annorlunda än det danska, men likheterna är ändå stora. Erfarenheterna är ur de flesta aspekter mycket positiva.

Lärdomarna av Danmark är att det är dags att omedelbart införa överförbara fiskerättigheter i det svenska räkfisket. Det är enda sättet att minska den stora överkapacitet och den olagliga dumpning av småräkor som finns i det fisket. I stort sett allt svenskt räkfiske, precis som allt danskt och norskt räkfiske i Skagerak och Nordsjön är att betrakta som småskaligt. Kustfiske missgynnas inte av överförbara fiskerättigheter. Överförbara rättigheter är det enda bevisat fungerande sättet att minska överkapacitet och fisketryck. End sätte som fungerar för att just skapa ett långsiktigt hållbart fiske.

DN-skribenterna menar också att kustnära fiske per definition är mer miljövänligt än storskaligt utsjöfiske. Sådana påstående är rena dumheterna. Det pelagiska utsjöfisket bedrivs med pelagisk trål och snörpvad på djupt vatten. Det innebär små bifångster och liten bränsleåtgång per fångad mängd fisk. Det är också inom detta fiske de flesta MSC-märkta fisken i Sverige finns. Inom det kustnära fisket (som inte heller alltid är så småskaligt) används bottentrål i stor utsträckning. Bottentrål skadar bottnarna. Vidare används lysfiske med snörpvad på grunt vatten. I det fisket är det risk för stor bifångster och dessutom på fisk bestånd som är i farozonen. Garnfiske är den främsta orsaken till så kallade spöknät, då det är vanligast att tappa bort fiskeredskap i detta fiske. Garn får dock ändå anses som en mijövänlig fiskemetod.

Sill

Sill

Till slut en liten detaljkommentar. Matjessill nämns i en bildtext i DN-artikeln. Det är sill som fiskas i Nordsjön på våren. En mycket stor del av matjessillen fiskas av två av den svenska fiskeflottans största fiskebåtar, GG 764 Astrid och GG 203 Ginneton. Matjessill har inget med kustnära fiske att göra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

9 svar på ”Forskare skriver rappakalja om kustfiske och överförbara kvoter”

 1. Jag undrar just vem som skriver mest rappakalja, du eller forskarna?! Läser ofta din blogg, mycket är bra och roligt att läsa, men i detta ämne har du nog för dålig kunskap eller så är du betald av något/några stora fiskeföretag som driver frågan om överförbara kvoter hårt, i hopp om att de ska kunna ta över hela det svenska fisket.

  1. Knappast. Du kanske borde läsa rapporterna själv. Rapporterna från myndigheterna är helt entydiga. Jag tror inte forskarna läst rapporterna ordentligt. De har fel helt enkelt. De far med osanning.

   I Sverige har antalet båtar inom det pelagiska kustfisket ökat sen överförbara fiskerättigheter infördes.

   I det danska fisket är andelen kustfiskebåtar lika stor idag som när överförbara fiskerättigheter infördes. Det är fakta. Inget tyckande.

   Det finns ingen annan metod som visat sig kunna bidra till minskning av fiskerikapacitet. Det mesta har prövats. Det är därför överförbara fiskerättigheter införs i alla länder.

   De stora båtarna i det pelagiska fisket fiskar inte på samma kvot som kustbåtarna. Det är därför det fått det resultat det fått. Det är det samma i Danmark. Kustbåtar och utsjöbåtar fiskar på olika kvoter.

   De som fiskar på pelagiska överförbara kvoter i Sverige får inte inneha andra kvoter. Förutom ett antal mindre båtar som Svanen, Rossö, Vingaskär och Falken som fiskar traditionellt. Dvs sill ibland, fisk ibland, kräftor ibland. Ingen båt med överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket får fiska på kustkvoten.

   Liknande regler gäller i Danmark.

   Men läs rapporterna. Forskarna har fel. Direkt citat från den svenska rapporten:

   ”Antalet fartyg som nyttjat kustkvoterna har varit relativt stabilt runt 300 under perioden. Fartyg är
   definierat som fartyg som någon gång under året använt de för fångstkvantiteten viktigaste redskapen för varje art. Om man tittar till de ökade kvoterna och fångsterna samt att antalet fartyg inte minskat under
   perioden är slutsatsen att kustkvoten uppfyllt syftet att det småskaliga fisket kunnat fortsätta sin
   verksamhet.”

   Tittar man på tabellerna går det att se att antalet båtar ökat.

   Direkta citat från danska rapporten:

   ”Det kan konkluders at antallet af aktive danske fartøjer det sidste årti (2001-2011) er reduceret fra 1.509 til 668, svarende til 56 %. Årsagen er primært den effektivisering som fulgte med ny regulering med individuelt omsætte- lige kvoter i 2003 og fartøjskvoteandele i 2007. Der ses store reduktioner for alle fartøjsstørrelser, størst dog for gruppen 24-40 meter, yderligere som følge af tilbagegang i industrifiskeriet. Antallet af fartøjer 24-40 meter og længere end 40 meter er reduceret med hhv. 68 % og 40 %. De mindre fartøjer har således ikke oplevet en større tilbagegang end gennemsnittet.”

 2. Jag borde säkert läsa de rapporterna, det kan säkert vara intressant. Men i VERKLIGHETEN är det inte som du säger. Där som jag bor fanns innan ITQ:n på sillen ett flertal fiskebåtar som fiskade sill, om jag inte minns helt fel så var det 8-10 stycken, idag finns det ingen kvar. Alla utom en sålde omedelbart när det infördes, den sista för något år/några sedan. Idag fiskar de fiskarena efter havskräftor och annan fisk med nya båtar. Snacka om att förflytta den eventuella överkapacitet som fanns.
  Hur stora båtar får fiska på kustkvoterna? Du skrev att det va ca 300 som fiskade på de sk kustkvoterna, där blir inte många sillar till varje båt med de små kvoterna. Knappats 300 båtar som livnär sig på det.

  1. Var bor du? Eftersom antalet båtar kustifsket idag är lika många eller fler så är det i alla fall inte representativt. Din lokala verklighet kan inte tala om ett skit av hur det ser ut i verkligheten. För den stämmer inte med den generella utvecklingen. Rapporterna redovisar fakta, inte tyckanden och åsikter. Varken dina eller mina. Båtar som inte fick ITQ har inte kunnat sälja fiskerättigheter. De har bara haft valet att sluta fiska eller fortsätta som förut men nu fisk på kustkvoten.

   Men antalet stora pelagiska båtar har däremot halverats från cirka 80 till 35. Dvs 30-talet båtar har sålt sin kvot. Jag kan räkna upp alla om du vill. Det finns ingen ort där 10 båtar sålt sin kvot. Det finns enbart ett fiskeläge där det ens hade varit möjligt. Fiskebäck.

   http://fiske.zaramis.se/2014/10/28/svenskt-pelagiskt-fiske-2014/

   Kustkvoten är fri för alla båtar (förutom trålare med vissa undantag) att fiska på och omfattar 20% av sillen i västra Östersjön, 20% av sillen i Norra Östersjön (10 000 ton), mellan 1- 5% av övriga kvoter (Skagerak och Kattegatt, Östra Östersjön). Många av de 300 fiskar också annat. Läs här:

   http://fiske.zaramis.se/2014/10/30/den-pelagiska-kustkvoten/

   1. Jag bor strax söder om Göteborg, i Halland. Hörde det här på radion innan: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6013799 Men det är ju säkert fel det också=)
    Tror du verkligen att ITQ är lösningen på alla problem? Har förstått att några av er som bor i Göteborgs skärgård tycker så. Det är väl egentligen en idologisk fråga, ITQ eller inte. Dessutom så hör frågan till fisketnäringen, och såvida inte du har någon fot inne i den så ska både du och jag skita i vad dom gör.

    1. Det löser inte alla problem. Det löser problemen med överkapacitet och överfiske. Vilket är de riktigt stora problemen. Sedan behövs kompletterande åtgärder som marina reservat, bottentrålningsförbud i vissa områden, att burfiske, snurrefiske och annat mindre skadligt fiske kanske gynnas på olika sätt. Osv. Dessutom måste övergödningen minska, licensjakt på säl och skarv kanske införas med mera. Det finns en massa saker som kan och bör göras.

    2. Det är klart att inslaget i radion är fel. Eftersom det visat sig att kustfisket gynnats av det sätt som överförbara rättigheter införts i det pelagiska fisket finns det ingen anledning att tor att nåt annat kommer att ske inom kräftfisket.

Kommentarer är stängda.