Släktkrets från Smögen ägde många av de svenska ångtrålarna

De flesta svenska ångtrålare hade Göteborg som hemmahamn, men även de som inte hade det landade i allmänhet sin fisk i Göteborg. En kort period var också Smögen en stor hemmahamn för ångtrålare. Smögenbor spelade dessutom hela tiden en mycket stor roll under hela ångtrålsperioden. De flesta av dem var dessutom släkt med varandra.

Det börjar med affärsmannen Carl Jemy ”James” Andersson (1862-1926) som drev sin verksamhet – C. James Andersson, grundad 1886, från det hus som idag går under namnet ”Jenkens” . Bolaget hade en enorm tillväxt under sillperioden på 1800-talet och blev bland annat nordens största exportör av hummer. Flera av de stora magasinen och fryserierna ute på Holmen ingick i bolaget som också var partdelägare i ett stort antal ångtrålare. Några ångtrålare som Andersson ägde del i var Mosquito och Nordsee.

Carl Jemy Anderssons son Nils Ahlner (1885-1965) spelade för sin också en stor roll för ångtrålsverksamhet. Det gjorde också Nils Ahlners svåger Reinhold Häller (1889-1949), gift med Ruth Ahlner (1893-1965), Reinhold Hällers bror Lambert Häller (1891-1974) och de två brödernas svåger Anders Odenberg (1858-1926), gift med Clara Eugenia Häller (1883-1975) och dessutom både äldre (exempelvis syskonen Hällers far Karl Alfred Häller (1854-1928) och yngre släktingar till dem. Flera av dem flyttade också till Göteborg.

Bolag som denna släktkrets ägde helt eller delvis och som var inblandade i verksamheter med ångtrålare inkluderar Fiskeri AB Hebriderna, Elfgrimernas Trål AB, AB Götebogrs Torskmjölsfabrik, AB Doggersbankar, Häller & Odenberg, Fiskeri AB Dux, Fiskeri AB ejdern och Trawl AB Kungshamn. Dessutom förekom olika partrederier, fler aktiebolag, föreningar och annat.

Ångtrålare i Göteborg och Smögen som ägts av släktkretsen Ahlner-Häller-Odenberg inkluderar GG 472 Ejdern, GG 920 Olga, GG 53 Neptun, GG 871 Meera, GG 56 Norman, Ruth (tidigare Mosquito), GG 707 Delfin och GG 448 Hilma.

Nära allierade med Hällerska släktkretsen var också familjen Stranne, varur en gren på 1960-talet grundade Strannes Rökeri, numera med namnet Lerøy och ägt av det norska företaget med detta namn. Bland de som var inblandade i handelsverksamhet och ångtrålare märks främst Charles Pontus Stranne (1876-1952). Även en Nils Stranne förekommer men jag har inte kunnat identifiera just honom.

Dessa personer, alla släkt med varandra eller vänner, var också inblandade i  satsningar på sillfiske vid Island och ledde Smögens Islandsfiskeförening u.p.a. För islandsfisket hade de bland annat ett partrederi med följande delägare:

C. James Andersson 2/10
Carl Alfred Häller 2/10
Anders Odenberg  2/10
Carl Wallentin  1/10
Nils Stranne  1/10
Edward Jansson  1/10
Charles Stranne  1/10

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!