Det största nordiska fiskeriföretagen 2014

Mätt i innehav av fiskerättigheter utom på Färöarna där landad mängd fisk är måttet. Siffrorna för Färöarnas företag är i underkant då de är nån månad gamla. I andra länder kan den landade mängden vara en annan än den som de har fiskerättigheter för. Dels för att fiskerättigheter kan hyras in, men också för att rättigheter säljs och köps under året. Siffrorna, som på grund av alla osäkerheter avrundats till tusentals ton ger ändå en klar bild över vilka de största företagen är.

Ett enda svenskt företag tillhör de största pelagiska fiskeriföretagen i Norden. Det är Astrid Fiske med huvudkontor på Rörö. Företaget ägs av familjen Johansson.

Vad det gäller isländska Samherji innehar de fiskerättigheter också i andra europeiska länder. De kvoterna är inte medräknade, utan bara de nordiska rättigheterna. Samherji äger en kontrollpost både i det isländska SIldarvinnslan och i färöiska Framherji. De har därför räknats in i Samherjis siffror. På samma sätt är det med Br. Birkeland som kontrolleras av Austevoll.

Koncentrationen på enstaka stora fiskeriföretag tycks vara störst på Färöarna följt av Grönland, Island och Sverige. Minst är koncentrationen i Norge där individuella överförbara fiskerättigheter ännu inte införts fullt ut. I Sverige, Island och Danmark finns regler för hur stor andel av en viss kvot ett företag får äga. Så verkar det inte vara på Färöarna. På Grönland tycks det vara fast tllldelade fiskerättigheter som inte är överförbara på samma sätt som i Sverige, Danmark och Island.

Sill, företag, 1000-tals ton, land

Vardin, 48, Färöarna
Samherji 36, Island (inklusive Sildarvinnslan och Framherji)
Astrid Fiske, 34, Sverige (huvudsakligen via danska dotterbolaget)
Rederiet Ruth A/S, 22, Danmark
Ísfélag Vestmannaeyja, 22, Island
Skinney-Þinganes, 20, Island
Gitte Henning A/S, 18, Danmark
Palli hja Mariannu, 18, Färöarna
HB Grandi, 16, Island
PR HG 333 Isafold, 15, Danmark

Makrill, företag, 1000-tals ton, land

Vardin, 52, Färöarna
Samherji 42, Island (inklusive Sildarvinnslan och Framherji
HB Grandi, 22, Island
Royal Greenland, 20, Grönland
Ísfélag Vestmannaeyja, 20, Island
Palli hja Mariannu, 18, Färöarna
Polar Seafood, 18, Grönland
Vinnslustöðin, 14, Island
Eskja, 12, Island
Huginn, 11, Island

Blåvitling (Kolmule), företag, 1000-tals ton, land

Samherji, 71, Island (inklusive Sildarvinnslan och Framherji)
HB Grandi, 39, Island
Halstensen, 38, Norge
Austevoll, 36, Norge (inklusive Birkeland)
Eskja, 36 Island
Strand, 32, Norge
Veibust, 31, Norge
Olsen-Gruppen, 25, Norge
Teigenes, 25, Norge
Eggesbø, 23, Norge

Lodda, företag, 1000-tals ton, land

Samherji, 29, Island (inklusive Sildarvinnslan och Framherji)
Ísfélag Vestmannaeyja, 21, Island
HB Grandi, 20, Island
Vinnslustöðin, 11, Island
Eskja, 9, Island
Skinney-Þinganes, 8, Island
Halstensen, 8, Norge
Liegruppen, 7, Norge
Veibust, 7, Norge
Austevoll, 6, Norge (inklusive Birkeland)
Strand, 6, Norge
Hardhaus, 6, Norge

Tobis, företag, 1000-tals ton, land

Tindskard, 17, Danmark (Beinur Holding AS, HG 62 Beinur PR, Tn Hirtshals AS)
Gitte Henning A/S, 17, Danmark
Astrid Fiske AB, 14, Sverige (huvudsakligen via danska dotterbolaget)
PR Asbjørn, 12, Danmark
PR HG 333 Isafold, 10, Danmark
Cattleya A/S, 9, Danmark
Fiskeri AB Ginneton, 6, Sverige (huvudsakligen via danska dotterbolaget)
Jette Kristine E 727 ApS, 6, Danmark
Eidesvik Havfiske AS, 6, Norge
Rederiet Ruth A/S, 5, Danmark

Vitlinglyra (Sperling, Øyepål), företag, 1000-tals ton, land

Astrid Fiske AB, 22, Sverige (via danska dotterbolaget)
Eidesvik Havfiske AS, 15, Norge
Magnarson AS, 13, Norge
Vea AS, 13, Norge
Vikingbank AS, 11, Norge
Hardhaus AS, 11, Norge
Tindskard, 10, Danmark
PR Asbjørn, 9, Danmark
Lønning Fiskeri AS, 8, Norge
Gollenes AS, 8, Norge
Liegruppen AS, 8, Norge
Eggesbø, 8, Norge

Skarpsill (Brisling), företag, 1000-tals ton, land

Astrid Fiske AB, 26, Sverige
Rederiet Ruth A/S, 11, Danmark
Nordic Pelagic A/S, 10, Danmark
L 25 ??, 10, Danmark (kvotägare utan nån större fiskebåt)
Gitte Henning A/S, 10, Danmark
Tindskard, 10, Danmark
Torönland HB, 9, Sverige
PR Asbjørn, 8, Danmark
Jette Kristine E 727 ApS, 8, Danmark
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 8, Danmark

Totalt finns det 39 företag på listorna, varav 15 norska, 10 danska, 7 isländska, 3 svenska, 2 färöiska och 2 grönländska. De isländska, färöiska och grönländska företagen fiskar i allmänhet också vitfisk (torskfiskar, plattfiskar etc). Huvudverksamhet i de grönländska företagen är dock räkfiske. Även många av de norska företagen fiskar vitfisk. Ett av de danska företagen, Nordic Pelagic, har dock sålt sin stora båt.

Förutom Samherji finns det ytterligare ett företag som innehar fiskerättigheter i andra länder med på listorna. Det handlar om Austevoll. Företaget är en av de största innehavarna av fiskerättigheter i Chile och Peru vilket gör dem till en av världens största innehavare av pelagiska fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!