Ringens båtvarv

1867 flyttade smeden Peter Andersson med sin hustru Anna-Britta och sönerna August och Janne från Skärhamn till Marstrand. Skeppsbyggmästare August grundade Ringens Varv 1887. Till en början byggdes främst mindre båtar.

I början av 1900-talet började varvet bygga större däckade fiskefartyg. Till en börjna mest klinkbyggda, men snart övergick de till kravellbyggda båtar. Till en början klinkbyggda men i samband med att båtarna motoriserades övergick varvet till kravellbyggda båtar. Den första kravellbyggda båten sjösattes 1906.

Augusts söner Karl, Patrik och Alfred Andersson engagerade sig i företaget, efter Augusts död 1924 tog Patrik, som den mest drivande, över. Under dennes tid expanderades varvsplanen genom utfyllnad längs den västra strandlinjen. Detta möjliggjorde att två 50-55 fots fiskebåtar kunde byggas samtidigt. Vid slutet av 1930-talet sysselsattes 12-15 man, och varvet producerade ca 6-7 båtar/år. På varvet saknades en slip så det var i huvudsak ett nybyggnadsvarv som också tillverkade skrov till andra varv som Knippla skeppsvarv, Bergs på Hälsö och Djupvik.

1944 blev Ringens Varv medlem i föreningen Sveriges Mindre Varv. Verkstaden moderniserades och man byggde ut maskinparken med bandsåg och rikthyvel. Senare, i samband med stora beställningar av fiskefartyg från Island införskaffade man diverse elektriska handverktyg såsom borrmaskiner och elektriska handhyvlar. Islänningarna hade som krav att båtarna skulle byggas under tak, varför man hösten 1944 uppföra en skrovhall på 25×13 meter.

1949 avled Patrik Andersson. Alfred Andersson som var barnlös ville inte driva rörelsen vidare ensam, utan sålde till Jean Dahlström och Ingvar Andersson 1950 för 120 000 kronor.

1950- och 60-talet var en hektisk period med många nybyggen. 1960 löste Jean Dahlström ut Ingvar Andersson och drev själv varvet vidare. 1965 upphörde dock nybyggnationerna och verksamheten inriktades på reparationer.

1973 såldes Ringens Varv till Volvo Penta som rev samtliga byggnader på varvsområdet. De byggde upp ett nytt varv med byggnader anpassade för fritidsbåtar. Under största delen av 1980- och 90-talet ägdes varvet av Karin och Uno Larsson med söner.

Sedan 2001 ägs varvet av Peter och Pernilla Lind. Idag är Ringens varv ett reparationsvarv och marina för framförallt fritidsbåtar. Dessutom sysslar de med vinterförvaring och är återförsäljare för Volvo-Penta med flera båttillbehörsföretag. Företaget har idag 17 anställda och verksamheten har byggts ut med nya hallar under senare år.

Fiskebåtar byggda på Ringens Varv

Ringens varv

Ringens varv idag

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!

Ett svar på ”Ringens båtvarv”

Kommentarer är stängda.