Nederländernas största fiskebåtar 2017

Stora pelagiska fabrikstrålare tillhörande något av de tre mycket stora nederländska fiskeriföretagen är vad som främst finns på listan över de största nederländska fiskebåtarna. Den största båten, KW-174 Annelies Ilena, är också världens största fiskebåt. Båtarna byter med jämna mellanrum flaggland så det är inte alltid lätt att hålla koll på vilka som i en viss stund har nederländsk flagg och vilka som inte har det. De fiskar i Nordatlanten, Nordsjön och utanför Västafrika.

Såväl Parlevliet & van der Plas (P&P) som Cornelis Vrolijk hör till världen största fiskeriföretag. P&P är dominerande ägare av stora fiskebåtar i Tyskland och Litauen medan Cornelis Vrolijk äger en stor fiskebåt i Storbritannien. Båda har stora fiskebåtar i Frankrike och P&P äger också båtar i Spanien, Lettland och Estland.

De tre sista båtarna på listan över de största fiskebåtarna är bomtrålare som drivs av mindre fiskeriföretag.

KW-174 Annelies Ilena

KW-174 Annelies Ilena. Foto: P&P

Största fiskebåtarna i Nederländerna 2017 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

KW-174 Annelies Ilena, 14 055, Parlevliet & van der Plas
SCH-302 Willem van der Zwan, 9 494, Willem van der Zwan & Zonen
SCH-24 Afrika, 7 127, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-81 Carolien, 7 053, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-72 Frank Bonefaas, 6 562, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-123 Zeeland, 6 005, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SCH-6 Alida, 3 274, Willem van der Zwan & Zonen
KW-172 Dirk Dirk, 3 181, Parlevliet & van der Plas
ARM-18 Joris Senior, 572, Meulmeester Visserijbedrift
UK-195 Noorderhaaks, 560, Bakker
ARM-7 Jan Senior, 560, Grietje

När det gäller Dirk Dirk så var den båten färöiska KG 14 Naeraberg i många år, men den är numera såld därifrån och har väl sannolikt införts i Nederländerna fiskeflotta. Som Naeraberg var den hälftenägd av Parlevliet & van der Plas. Nyligen har den bytt namn till Geelong Star och fått australisk flagg. Jag har ända tagit med den i listan. Den fiskar fortfarande i europeiska vatten och AIS:en rapporterar att den heter Dirk Dirk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!