Meningslöst om fiske i WWF-utfrågning av partier

WWF har ställt några frågor till partierna om fiske inför EU-valet. Den handlar om storleken på kvoterna och lyder: Kommer ni stödja att de lägre kvotnivåerna som forskarna tar fram appliceras i EU för att skydda fiskbestånden och säkra ett Läs mer…

Advertisements