Meningslöst om fiske i WWF-utfrågning av partier

WWF har ställt några frågor till partierna om fiske inför EU-valet. Den handlar om storleken på kvoterna och lyder:

Kommer ni stödja att de lägre kvotnivåerna som forskarna tar fram appliceras i EU för att skydda fiskbestånden och säkra ett hållbart fiske?

Självklart svarar alla partier ja på den frågan. I verkligheten saknar detta betydelse. För även om det förekommer att politiker fastställer kvoter som på pappret är större än den lägstanivå som forskningen rekommenderat så har det mycket liten betydelse för i stort sett alla kvoter på fiskarter som svenska yrkesfiskare fiskar. Helt enkelt därför att fisket i de flesta fall är mycket mindre än kvoterna. Detta gäller exempelvis den mycket omdiskuterade torsken. Frågan är alltså i verkligheten meningslös. Utan betydelse.

Den andra frågan lyder:

Kommer ni stödja att krav på elektronisk fjärrövervakning (kameraövervakning) på fiskebåtar införs inom EU för att förbättra fiskerikontrollen till havs?

Jag förstår inte riktigt vad frågan syftar på. Handlar det om elektronisk övervakning via satellit så finns det redan (AIS, VMS). Handlar det om kamerövervakning i realtid av fångsten ombord där bilderna kan ses även från en dator hos kontrollmyndigheter på land så är det kanske inte ens tekniskt möjligt förutom på små kustnära båtar. Helt enkelt för att internetuppkopplingarna långt ute till havs går via satellit, är långsamma och dyra. Kustnära båtar kanske har möjlighet att använda mobilnätet och då blir det lite lättare.

Genom att det är svårt att veta vad WWF syftar på när de ställer frågan är svaren tveksamma. Det går inte at veta vad de tillfrågade partierna faktisk t svarat på. Kameraövervakning av fångsten ombord där filmen senkan lämnas till myndigheterna är en variant som däremot sannolikt kan genomföras. Men det öppnar också upp för manipulation av filmerna. Så den som verkligen vill fuska kan fuska ändå. Nu gäller det inte speciellt många så frågan är om åtgärden överhuvudtaget är meningsfull. De flesta yrkesfiskare fuskar inte och mot de som gör det kanske kamerövervakning av fångsten inte har någon som helst effekt.

Moderaterna, sverigedemokraterna och kristdemokraterna har svarat nej på frågan om kameraövervakning. Alla andra partier ja.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!