Fördelar med övervakningskameror ombord

I Danmark har de pelagiska fiskarna beslutat sig för att införa övervakningskameror ombord. Det handlar alltså om kameror och datasystem som övervakar fångsten. Inte om nån övervakning av personalen. Integritetsproblemen är därmed minimala för att inte säga obefintliga.

Fördelarna är många. Allt de fångar inklusive bifångster registreras. Vilken art det handlar, hur mycket vad och var registreras och lagras. Det blir lättare och billigare för myndigheter att kontrollera. Inga fel uppstår på grund av uppskattningar av fångstens sammansättning. Redovisningen av fångsterna till myndigheterna blir snabb, korrekt och effektiv. Beräkningar av fiskbeståndens storlek blir säkrare och bättre.

För yrkesfiskarna blir fördelarna att bifångster av okvoterade arter som sardin, ansjovis, spigg och annat inte dras av från kvoten av sill eller skarpsill. Det betyder att de rent faktiskt får mer att fiska. Bifångster av kvoterade arter redovisas också korrekt och dras av från rätt kvot. Mängden sill respektive skarpsill i en fångst blir korrekt. Fisket blir mer lättplanerat.

Det finns en mängd studier som utvärderat effekter av elektroniska övervakning av fångsten ombord på fiskebåtar. Alla undersökningar visar att det är positivt för fisket och fiskbestånden. För myndigheterna och för de enskilda yrkesfiskarna.

Personlig integritet

De pelagiska fiskebåtarna är stora och i stort sett kan det därför undvikas att de enskilda besättningsmännen filmas. Men sannolikt inte helt. På mindre båtar är detta ett större problem. De som arbetar ombord ombord kommer att hamna i bild med jämna mellanrum.

Samtidigt är problemen med bifångster, felaktiga utkast och uppföljning av kvotutnyttjande betydligt större i det mer småskaliga demersala fisket. Behovet av kameror är därmed större i detta fiske för att få en bättre kontroll och uppföljning av hur fisket ser ut. Det finns emellertid system med kameror för småkaligt fiske som redan används i delar av världen. Motståndet mot kameror bland europeiska yrkesfiskare förefaller därför någon inskränkt och faktiskt kontraproduktivt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!