Kommande FN-konferens dominerade Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum är en årlig konferens i Göteborg som ordnas av Havs- och vattenmyndigheten. Den har de flesta år haft ett fokus på ganska praktiska frågor med fokus på Sverige. Detta år var det väldigt annorlunda. I år fungerade konferensen i parktiken som en slags förkonferens till den stora FN-konferens som ska ordnas i juni, The Ocean Conference. Det var föredrag på engelska, internationella utblickar och internationella talare. En hel del var ganska abstrakt och FN:s Sustainable Development Goals (SDG, specifikt SDG 6 och SDG 14) och Agenda 2030 stod i fokus. det hela var väldigt intressant, men kanske väl abstrakt.

Tre svenska ministrar var på plats, landsbygds- och fiskeminister Sven-Erik Bucht, miljöminister Karolina Skog och klimat- och biståndsminister Isabella Lövin. Dessa tre ska också representera Sverige på FN-konferens och de uppehöll sig vid frågor som vara relevanta i förhållande till de. Isabella Lövin pratade om regeringens prioriteter inför konferens. Dessa prioriteter är tre, Marin nedskräpning och plast i haven, Hav och klimat samt Hållbar blå ekonomi.

Det sistnämnda pratade Sven-Erik Bucht om med fokus på den maritima strategi som antogs i Sverige år 2015. På presskonferensen betonade han att även hållbart fiske ingår i en hållbar blå ekonomi och han lade på presskonferens, men inte i sitt tal, stort fokus på att Sverige ligger i framkant när det gäller att utveckla ett hållbart fiske med selektiva redskap. På frågor om förändringar av fiskeripolitiken gällande bottentrålning var han något undvikande, men det är sannolikt inte så att det blir någon förändring av fiskeripolitiken på detta område. Bottentrålning kommer sannolikt inte att förbjudas generellt utan regeringen kommer att fortsätta arbeta med skyddade områden, och bottentrålfiskeförbud där det kan vara relevant för att skydda bottnar och djurliv. Hans tal var entusiastiskt men innehöll inget om fiske och mycket får konkreta saker, men en massa förhoppningar om utvecklad odling av olika typer av sjömat.

Isabella Lövin fokuserade i sitt tal och på presskonferensen på samma frågor, dvs främst FN-konferensen, Agenda 2030, regeringens prioriteringar inför den och vikten av hållbarhet i arbetet med havsmiljön. Med hållbarhet menade hon både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tre aspekter som också var centrala i Buchts tal. Lövin hade dessutom också ett visst fokus på marin nedskräpning och använde i sammanhanget drastiska men inte så trovärdiga argument som att det inom 30 år skulle finnas mer plast än fisk i haven. Det var också ett lågfrekvent gnäll på fisket och att det fortfarande förekommer allt för mycket överfiske. Hon nämnde inget om att överfisket minskar i världen och att fiskbestånden på många håll, som i Nordostatlanten i huvudsak fiskas långsiktigt hållbart. Hennes tal innehöll dock som förväntat inte så mycket konkreta saker. På en direkt fråga om konkreta förslag inför FN-konferensen för Sverige räkning duckade Isabella Lövin och sa att regeringen inte ville nämna dessa innan konferensen.

Karolina Skog fokuserade under presskonferens enbart på frågan om marin nedskräpning, plaster och mikroplaster. Det var inga egentliga nyheter, men frågan är uppenbart väldigt central för en svenska regeringen inför FN-konferensen.

Även generaldirektören i Havs- och vattenmyndigheten, Jakob Granit, som öppningstalade på Havs- och vattenforum hade sitt fokus på FN-konferensen och regeringens tre prioriteringar inför denna. Men han höll det mer ur ett myndighetsperspektiv och kring hur Havs- och vattenmyndigheten arbetar med dess frågor genom Havsplanering, utveckling av ekosystembaserad förvaltning, maritim strategi, utveckla fiskodling på land, utveckla selektiva fiskeredskap. Dessutom var han tydlig med att påpeka att land och hav hör ihop, det som förstör miljön i haven kommer ofta från land med övergödning och minskande fiskbestånd på grund av vandringshinder i floder med mera. Han anknöt tydligt till Havs- och vattenforums inriktning; Från källa till hav. Han talade uppenbart om saker han kan, vattenfrågor, och det var intressant.

Vad det gäller fiske mer konkret var det väldigt lite om detta på årets Havs- och vattenforum, men i pauser diskuterade jag förstås fiskerifrågor med många olika personer från olika organisationer. Bland annat blev jag uppmärksammad på en debattartikel om bottentrålning i SVD som jag skrev om igår.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Reportern från Sveriges Radio fokuserar hela sin artikel från Havs- och vattenforum på en ytterst marginell fråga om köttkonsumtion. En fråga om i själva verket knappt var närvarande på konferensen men helt klart engagerade honom. En mycket märklig vinkling måste jag säga.

Advertisements

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum

Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika

Ett 30-tal vattenprojekt, inte bara från Sverige utan hela världen, presenteras på årets Havs- och vattenforum i Göteborg 16-17 maj. Det rör sig om allt från ålvandring i Viskan till hur arbetet med att få det lokala och småskaliga fisket i Västafrika att överleva.

– Temat i år är förvaltning av vattenresurser från källa till hav och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit i ett pressmeddelande.

På tisdag den 16 maj samlas stora delar av Vatten-Sverige i Eriksbergshallen i Göteborg för Havs- och vattenforum för femte året i rad. I fjol lockade konferensen 450 deltagare och lika många väntas i år. Tre svenska ministrar deltar och dessutom gästas konferensen i år av flera internationella vattenexperter från bland annat Sydafrika och Pakistan.

Miljöminister Karolina Skog, MP, tar upp marin pedagogik och att stärka engagemanget för haven. Isabella Lövin, MP, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, berättar om det globala havsmålet och den FN:s havskonferens i New York som Sverige och ö-nationen Fiji står värd för i juni. Landsbygdsminister Sven-­Erik Bucht berättar om hur regeringen arbetar för att främja tillväxt och hållbarhet i de marina näringarna

Som vanligt har HaV:s experter valt ut några aktuella och viktiga vattenfrågor, i år handlar det bland annat om marint skräp, vattenförvaltningens åtgärdsprogram, hållbar vattenkraft, havsplanering, ekosystembaserad fiskförvaltning och hur framtidens yt- och grundvattenövervakning ska se ut.

Under passet ”Speakers´ Corner” kommer ett 30-tal projekt att visas upp. Förutom ålvandring och småskaligt fiske i Västafrika så ryms här presentationer av till exempel svensk konsumtion av sjömat, saneringen av Oskarshamns hamnbassäng, spökgarnsprojekt, stadsplanering med vatten, världsomsegling för att rädda haven och plastens väg från stad till hav.

– Vi har ett väldigt fullmatat och spännande program. Även om vi i år har ett tydligt globalt perspektiv så är även de nationella och nära vattenfrågorna viktiga. Forumet är en bra grund för att utbyta erfarenheter om förvaltningen av våra lokala, regionala och nationella vattenresurser, säger Jakob Granit.

De internationella vattenexperterna berättar om förvaltningsarbete i sina länder och om hur exempelvis Världsbanken och Internationella Naturvårdsunionen arbetar med vattenfrågor.

Bland de internationella talarna kan nämnas:

Stephen F. Lintner som är en oberoende rådgivare till regeringar och utvecklingsorganisationer i frågor som rör miljö och social hållbarhet. Han har bland annat arbetat på Världsbanken och haft ledarroller inom en rad miljöarbeten på global, regional och nationell nivå.

Aban Marker Kabraji som arbetar i Bangkok för Internationella unionen för bevarande av naturen, IUCN. Hon har stor erfarenhet att förhandla fram genomförandet av stora globala konventioner, till exempel om biologisk mångfald (CBD), våtmarker (Ramsar) och internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites). Honär också viceordförande i det regionala initiativet ”Mangroves for the Future” i Asien

Monde Mayekiso, överdirektör med ansvar för havs- och kustvattenförvaltning längs Sydafrikas 3 000 kilometer långa kuststräcka. Han arbetar också med det sydafrikanska nationella Antarktisprogrammet (Sanap) och forskning i Antarktis och Prince Edward Islands för bättre förståelse av bland annat klimatförändringarnas konsekvenser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Meningslös debattartikel från Jakob Granit

Jakob Granit är generaldirektör i Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Ny sådan. Han har skrivit en så kallad debattartikel i GP. Nån debattartikel är det dock inte. Det är en mesig intetsägande artikel som inte skapar debatt men rapar upp självklarheter och banaliteter. En slags presentation som inte ska utmana någon, inte reta några intressen och inte lova något. Trist.

Sverige ska ordna en FN-konferens ihop med Fiji. Kul, säkert bra, men? HaV ska ordna en konferens om hur näringslivet kan bidra till hållbara hav. Okej? Men…

Det finns skräp i havet, fisket går inte alltid rätt till, klimatet blir varmare. Självklarheter. Havsplanering påminner om markplanering och den finns. Debatt? Knappast. Däremot mycket banalt. Blå ekonomi? Bludder. 8-fjordar är bra. Självklart, Men kommer de få några pengar så att vi vet vad som händer med fiskbestånden? Kommer sälar och skarvar att få jagas? Samarbete mellan olika intressen. Självklart bra, men…

Granit har producerat en icke-debattartikel full med bla, bla, bla. Inte en enda åsikt, Inte en enda egentlig ståndpunkt. Mest självklarheter och plattityder. Inget utmanande, ingen debatt. En generaldirektör på HaV borde kunna prestera mer än så. Vassare. Mer konkret. Färre plattityder. Eller kan vi inte begära mer av en ny generaldirektör. Om det är så är nog min uppfattning att han inget borde säga förrän har har nåt att säga.

Granti kan säkert mycket om miljö och vatten. Det märks inte i artikeln. Han kan säkerligen mycket lite om fiske. Det märks egentligen inte heller. Han verkar dock vara expert på att säga en massa utan att egentligen säga nåt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Åsa Romson till Göteborg: Ger regeringens syn på havs- och vattenmiljön

Klimat- och miljöminister Åsa Romson är huvudtalare vid årets Havs- och vattenforum i Göteborg den 26-27 maj.

Hon kommer att prata på temat ”Målen, makten och miljonerna”.

– Jag tror att alla besökare är nyfikna på att höra mer om regeringens ambitioner för den svenska havs- och vattenmiljön. Vi är väldigt glada över att Åsa Romson har möjlighet att delta, säger Pia Ahnlund, projektledare för konferensen.

Havs- och vattenforum arrangeras för tredje året i rad. I fjol lockade konferensen 426 deltagare från hela Sverige och i år väntas siffran bli ännu högre. Även i år finns Britt-Marie Mattsson, prisbelönt journalist och författare, på plats för att ställa frågor till både Åsa Romson och Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

– Britt-Marie Mattsson leder också en debatt om hur vi ska få ett hållbart fiske med bland andra representanter för Världsnaturfonden, yrkesfisket, kustkommunerna i Bohuslän och Sportfiskarna i panelen. Det blir säkert en spännande diskussion, inte minst efter all debatt om räkfisket, säger Pia Ahnlund.

– På konferensen offentliggörs också vinnaren av vattenpriset ”Sjöstjärnan”, det är första gången som priset delas ut.

Konferensen arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och målet är att skapa en mötesplats för alla i Sverige som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag. Under de två dagarna får besökarna en återspegling av vad som hänt sedan sist: Vad hände exempelvis med den nationella strategin för vattenkraft, hur användes pengarna i olika miljöprojekt och har yrkesfisket reglerats i fler skyddade områden?

Andra spännande programpunkter är de 20 så kallade ”djupdykningarna”. I dessa diskussionsgrupper berättar HaV:s experter om aktuella uppdrag och frågeställningar för myndigheten. Här är några exempel:

Vad är meningen med den svenska havsplaneringen? Vilka ska vara med och hur ska det gå till? Var kommer kommunerna in i arbetet?

Spårbarhet av fisk – för konsumenten och för fiskbestånden. Snart får vi ett system som visar var och när fisken i butiken är fångad, om den är odlad eller vild och kanske även vilka redskap som användes.

Hur ska ett levande jordbruk samsas med en god vattenkvalitet? Är det möjligt att nå EU:s krav på en god vattenmiljö och samtidigt behålla ett konkurrenskraftigt jordbruk?

Hav möter vind. HaV inbjuder till dialog med vindkraftsföreträdare för att höra hur de ser på våra krav och vilka lösningar de själva har för att exempelvis skydda tumlare.

Modern teknik för små avlopp. Kan nya kartverktyg hjälpa miljöinspektörerna att bedöma riskerna med påverkan från små avlopp?

Det blir också 30 mini-föreläsningar om spännande projekt, samarbeten och ny forskning, något vi kallar ”knytkonferenser”. I år handlar de bland annat om hur DNA-teknik kan revolutionera miljöövervakningen, om vilka effekter den stora skogsbranden i Västmanland hade på vattnet, om hur vi blir av med spökgarn i havet och om hur man kan restaurera en å och rädda kvar hotade fiskarter. Representanter från Oskarshamns kommun berättar om hur saneringen av tusen ton tungmetaller i hamnbotten ska gå till.

Havs-och vattenforum hålls på Eriksberg i Göteborg den 26 – 27 maj.

Njord/HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,