Kommande FN-konferens dominerade Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum är en årlig konferens i Göteborg som ordnas av Havs- och vattenmyndigheten. Den har de flesta år haft ett fokus på ganska praktiska frågor med fokus på Sverige. Detta år var det väldigt annorlunda. I år fungerade konferensen i parktiken som en slags förkonferens till den stora FN-konferens som ska ordnas i juni, The Ocean Conference. Det var föredrag på engelska, internationella utblickar och internationella talare. En hel del var ganska abstrakt och FN:s Sustainable Development Goals (SDG, specifikt SDG 6 och SDG 14) och Agenda 2030 stod i fokus. det hela var väldigt intressant, men kanske väl abstrakt.

Tre svenska ministrar var på plats, landsbygds- och fiskeminister Sven-Erik Bucht, miljöminister Karolina Skog och klimat- och biståndsminister Isabella Lövin. Dessa tre ska också representera Sverige på FN-konferens och de uppehöll sig vid frågor som vara relevanta i förhållande till de. Isabella Lövin pratade om regeringens prioriteter inför konferens. Dessa prioriteter är tre, Marin nedskräpning och plast i haven, Hav och klimat samt Hållbar blå ekonomi.

Det sistnämnda pratade Sven-Erik Bucht om med fokus på den maritima strategi som antogs i Sverige år 2015. På presskonferensen betonade han att även hållbart fiske ingår i en hållbar blå ekonomi och han lade på presskonferens, men inte i sitt tal, stort fokus på att Sverige ligger i framkant när det gäller att utveckla ett hållbart fiske med selektiva redskap. På frågor om förändringar av fiskeripolitiken gällande bottentrålning var han något undvikande, men det är sannolikt inte så att det blir någon förändring av fiskeripolitiken på detta område. Bottentrålning kommer sannolikt inte att förbjudas generellt utan regeringen kommer att fortsätta arbeta med skyddade områden, och bottentrålfiskeförbud där det kan vara relevant för att skydda bottnar och djurliv. Hans tal var entusiastiskt men innehöll inget om fiske och mycket får konkreta saker, men en massa förhoppningar om utvecklad odling av olika typer av sjömat.

Isabella Lövin fokuserade i sitt tal och på presskonferensen på samma frågor, dvs främst FN-konferensen, Agenda 2030, regeringens prioriteringar inför den och vikten av hållbarhet i arbetet med havsmiljön. Med hållbarhet menade hon både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tre aspekter som också var centrala i Buchts tal. Lövin hade dessutom också ett visst fokus på marin nedskräpning och använde i sammanhanget drastiska men inte så trovärdiga argument som att det inom 30 år skulle finnas mer plast än fisk i haven. Det var också ett lågfrekvent gnäll på fisket och att det fortfarande förekommer allt för mycket överfiske. Hon nämnde inget om att överfisket minskar i världen och att fiskbestånden på många håll, som i Nordostatlanten i huvudsak fiskas långsiktigt hållbart. Hennes tal innehöll dock som förväntat inte så mycket konkreta saker. På en direkt fråga om konkreta förslag inför FN-konferensen för Sverige räkning duckade Isabella Lövin och sa att regeringen inte ville nämna dessa innan konferensen.

Karolina Skog fokuserade under presskonferens enbart på frågan om marin nedskräpning, plaster och mikroplaster. Det var inga egentliga nyheter, men frågan är uppenbart väldigt central för en svenska regeringen inför FN-konferensen.

Även generaldirektören i Havs- och vattenmyndigheten, Jakob Granit, som öppningstalade på Havs- och vattenforum hade sitt fokus på FN-konferensen och regeringens tre prioriteringar inför denna. Men han höll det mer ur ett myndighetsperspektiv och kring hur Havs- och vattenmyndigheten arbetar med dess frågor genom Havsplanering, utveckling av ekosystembaserad förvaltning, maritim strategi, utveckla fiskodling på land, utveckla selektiva fiskeredskap. Dessutom var han tydlig med att påpeka att land och hav hör ihop, det som förstör miljön i haven kommer ofta från land med övergödning och minskande fiskbestånd på grund av vandringshinder i floder med mera. Han anknöt tydligt till Havs- och vattenforums inriktning; Från källa till hav. Han talade uppenbart om saker han kan, vattenfrågor, och det var intressant.

Vad det gäller fiske mer konkret var det väldigt lite om detta på årets Havs- och vattenforum, men i pauser diskuterade jag förstås fiskerifrågor med många olika personer från olika organisationer. Bland annat blev jag uppmärksammad på en debattartikel om bottentrålning i SVD som jag skrev om igår.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Reportern från Sveriges Radio fokuserar hela sin artikel från Havs- och vattenforum på en ytterst marginell fråga om köttkonsumtion. En fråga om i själva verket knappt var närvarande på konferensen men helt klart engagerade honom. En mycket märklig vinkling måste jag säga.

2 svar på “Kommande FN-konferens dominerade Havs- och vattenforum”

Kommentarer är stängda.