Svenskt fiske – det pelagiska fisket idag

Det svenska fisket och den svenska fiskeflottan har sen 1960-talet minskat kraftigt. Huvuddelen av fiskeflottan har alltid hört hemma på västkusten, främst i Bohuslän och Göteborg men till viss del även i Halland. Idag är det främst i Göteborg och göteborgs skärgård som fisket har någon större betydelse. De tonnagemässigt (sammanlagt tonnage för fiskebåtar över 100 ton) största fiskelägena var år 2002; Fiskebäck (15 fartyg på sammanlagt 7 706 ton), Fotö (8 stycken, 2 625 ton), Donsö (6 st, 2171 ton) och Rörö (5 stycken, 2022 ton).

Sen dess har en del förändringar skett men dessa fyra fiskelägen som samtliga ligger i Göteborg och dess skärgård är förmodligen de största fortfarande rent tonnagemässigt även om ett par från vart och ett av fiskelägena förutom Rörö har försvunnit. Noterbart är att Rörö och Fotö är små öar i varsin ände av Öckerö kommun. Rörö har bara omkring 280 invånare vilket är i stort sett lika många (lite färre) som när jag växte upp där på 1950- och 1960-talen.

Antalet yrkesfiskare i området (Västra Götalands och Hallands län) har minskat från över 7 000 i början av 1950-talet till ungefär 1 000 stycken idag. En del av dessa är kustfiskare med små båtar som fiskar med garn, ryssjor och tinor. En del är kustfiske (det demersala fisket) med mindre och medelstora trålare som oftast använder bottentrål samt garn- och långrevsbåtar och till slut är det pelagiska fisket med större båtar efter skarpsill, sill, tobis och makrill. Det är detta fiske som totalt domineras av fiskeflottan från de fiskelägen som har det största fiskebåtstonnaget och det är det fisket jag ska ska skriva om. Inte ur själva fiskets synvinkel, utan med utgångspunkt från de fiskeföretag som idag finns.

Bilden av fiskelägen som sådana ger dock inte hela bilden. Rörö har exempelvis större betydelse än vad antalet registrerade båtar visar då öns viktigaste fiskeriföretag Astrid Fiske AB och dess delägare äger båtar på många andra håll, som i Fiskebäck och Esbjerg.

Utvcklingen är också lite anmärkningsvärd då det allt mer ser ut som att utsjöfisket utvecklas till att bli bolagsfiske. Förr i tiden var det nämligen så att den som tog jobb på en ångtrålare från nåt storbolag (ofta brittiska) kunde bli utfrusen ur gemenskapen för mycket lång tid, kanske för all framtid. Men idag är det öborna och fiskarna själva (bland annat Johansson, familjen som äger Astrid Fiske AB och Astrid Fiskexport AB) som går i täten för bolagisering och bolagsägda fiskeflottor och fiskebåtar.

Förutom på Rörö finns det även i Fiskebäck stora fiskeföretag/fiskekoncerner som äger flera båtar. Däribland Torönland HB och Fiskeri AB Ginneton. Men start från år 2007 har handeln med fiskebåtar och troligen också kvoter exploderat så att vissa företag i fiskeribranschen mer tycks vara båthandelsföretag än fiskeriföretag. Detta gäller kanske främst PFG Fish AB som köpt och sålt fiskebåtar i en aldrig sinande ström de senaste åren. Hela båtar eller andelar. Många har köpts in och sen sålts för avregistrering. Det är möjligt att denna utveckling delvis bestämts av införandet av ITQ inom det pelagiska fisket i Sverige. En del har sålts till utlandet där de troligen fortsätetr fiska, ibland med samma ägare som de ursprungligen hade i Sverige. Något som exempelvis gäller Fiskeri AB Ganthi och Ove Ahlströms fiskebåt GG 309 Aldo.

Andra källor:
En mängd rapporter från Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Isabell Lövin, Tyst hav, 2007
Skeppsregistret
En nedlagd blogg som skrevs av Urban Bryngeld (blogg.hamnplan.com), från den familj som äger Bryngeld Fiskeri AB som har fiskebåten GG 505 Polar.

Intressant?
Bloggat: Ekonomistas, Allt under en grå himmel, Mikael Gardtman (som uppger att han är delägare i Midlake Fiskeri AB, andra delägare hör till dem som står bakom PFG Fish AB), Morgan Johansson,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annat: Konsumentsamverkan, Newsdesk, Dyslesbisk, LL 628 Atlantic, Regeringen om ITQ, Länstyrelsen, fisket 1990-2004, Yrkesfiskarna,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!