Största svenska fiskebåtarna 2012

Inlägg nr 15 av 18 i serien Svenskt pelagiskt fiske

En lista över de största svenska fiskebåtarna kan bli lite olika beroende på hur man räknar svenska fiskebåtar. Menar man båtar registrerade i Sverige så är de flesta hemmahörande i Fiskebäck och några på Rörö, Donsö, i Rönnäng och på Dyrön. Pratar man om de som helt säkert ägs av svenskar så är många stora hemmahörande i Danmark och familjen Johansson från Rörö är helt klart de som äger flest stora fiskebåtar.  Inkluderar man båtar som är registrerade i Belize eller med annan bekvämlighetsfall samt i Marocko som sannolikt eller eventuellt ägs av svenskar så blir listan lite annorlunda.

De tio största båtarna hemmahörande i Sverige är följande (namn, bruttoton, hemmahamn, ägare)

GG 204 Tor-Ön, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 845, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB
GG 505 Polar, 710, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 764 Astrid, 705, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 64 Astrid Marie, 599, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 438 Clipperton, 597, Donsö, AB Clipperton
GG 229 Bristol, 597, Donsö, Bristol Fiske AB
GG 330 Carmona, 514, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB

Familjen Tore Ahlström dominerar ihop med släktingarna Claesson i Fiskeri AB Ginneton, men även familjen Johansson på Rörö äger två båtar på listan.

Inkluderas båtar som helt säkert är ägda av svenskar blir listan följande (om nybygget Astrid inkluderas)

Astrid, 2 400, ??, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 1 461, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
GG 204 Tor-Ön, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 845, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB
GG 505 Polar, 710, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 764 Astrid, 705, Rörö, Astrid Pelagic AB
L 525 Thingholt, 630 ton, Thyborøn, Astrid Fiskeri A/S
GG 64 Astrid Marie, 599, Rörö, Astrid Pelagic AB

Om inte den ännu inte färdigbyggda Astrid inte räknas skulle S 144 Themis på 598 ton och ägd av Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg från Rörö) finnas med på listans sista plats.

Med båtar som är kopplade till svenskar och registrerade under bekvämlighetsflagg blir listan återigen annorlunda:

Astrid, 2 400, ??, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 1 461, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
Meya, 1 242, Belize, (Kjellberg?),
Zander, 939, Belize, (Kjellberg?)
Aldo, 878, Belize, (Ove Ahlström/Fiskeri AB Ganthi?)
GG 204 Tor-Ön, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 845, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB
Allotf3 (Ganthi VIII), 786, Marocko, (O. Ahlström / Johansson ??)

Johanssons dominans försvinner (även om de äger de två största båtarna) och fram stiger ytterligare en gren av familjen Ahlström (familjen Ove Ahlström) och familjen Kjellberg (finns flera grenar med grund i ett antal bröder födda kring 1950). Observera dock att jag inte har någon som helst bekräftelse på och inga bevis för att de Belize och Marocko-registrerade båtarna har svenska ägare. Men om de hade det så skulle listan bli som den redovisade. Det är däremot känt att Meya bemannas av ett svenskkontrollerat bolag och att de övriga nämnda bekvämlighetsflaggade båtarna tidigare varit svenska.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerad på Svensson-bloggen.

Serienavigation<< Utflaggning av den svenska fiskeflottanSvenska fiskeföretag som köper båtar i andra länder >>
Advertisements