Kjellberg

Familjen Kjellberg består av tre bröder och deras barn. De är engagerade i en rad företag med koppling till fiskeriverksamhet. Inget av företagen bedriver fiske i Sverige men några hyr ut expertis, kunnande och tjänster till fiskebåtar och fiskeriföretag i Marocko, Belize och Västsahara. Familjen äger sannolikt också ett par företag i Marocko/Västsahara, Dakfish Sarl och Rakotex Sarl. Rakotex är ett service och bemanningsföretag i Dakhla med en lång rad verksamheter, däribland uthyrning av besättningar, underhålla och reparera båtar samt handla med fartyg, inklusive fiskebåtar.

I Sverige äger och driver Lennart Kjellberg med familj och släkt företagen Zandic Redovisning AB, Zandic Management & Trading AB, Zandic AB och Fiskeri AB Nordic. Mariett Kjellberg, så vitt jag förstår, fru till Lennart Kjellberg, är också aktiv i flera av familjens företag.

Stig Kjellberg, bror till Lennart Kjellberg, och hans son Peter Kjellberg driver företagen Swemar AB, Kjellfast HB, Nordic-Båtar HB. Peter Kjellberg är också aktiv i företaget JCP Invest AB liksom sannolikt också i Rakotex Sarl i Dakhla.

I Kjellfast HB, Zandic AB, Zandic Management & Trading AB samt Fiskeri AB Nordic är även en tredje bror, Hans-Åke Kjellberg och hans familj, delaktig liksom Mariett Kjellberg.

Fiskeri AB Nordic förefaller ha en begränsad verksamhet idag, men bolaget var tidigare inblandat i fiske i Västafrika med fiskebåten GG 130 Nordic IV på 499 ton. Först var båten uthyrd till Dakfish Sarl i Dakhla som hyrde ut den till Atlas Pelagic, sen var den uthyrd och ägd av ett bolag på Cook Islands, ägt av familjen Kjellberg. Båten var då registrerad i Cook Islands. Den är numera såld till Norge och heter Kathrin G (en period Vitoria G). Nordic IV ska inte förväxlas med den tidigare båten GG 270 Nordic.

Zandic AB har desto större verksamhet och det handlar säkerligen om uthyrning av personal och expertis samt försäljning av tjänster till fiskebåten Zander, hemmahörande i Belize, normalt fiskande utanför Västsahara (i skrivande stund dock i Thyborön enligt båtens AIS). På internationella sajter anges båten som ägd och skött av Fiskeri AB Nordic. Det är sannoliktt inte sant, vem som forrmellt äger båten är inte känt, men det är helt klart att familjen Kjellberg har inflytande över båtens fiskeriverksamhet och inkomster därav.

Swemar AB uppges på vissa internationella internetsajter som ägare och manager till två fiskebåtar som är verksamma i Västsahara. På andra sajter uppges ett företag i Marocko, Pesa Consorcio Ltd, men med adress i Göteborg som ägare till Meya. Sannolikt hyr Swemar endast ut expertis etc. Vem som äger båtarna och Pesa Consorcio Ltd är oklart. De två båtarna är Meya på 1 242 ton som är registrerad i Belize och Mist på 714 ton som är hemmahörande i Marocko.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!