Ocean Trawlers – Roth

Ocean Trawlers Ltd är ett företag som hör hemma i Hong Kong och ägs av svenskar. I spetsen för företaget står Magnus Roth som också är en av huvudägarna i ägarbolaget Three Towns Capital Ltd. Även Magnus Roths dotter Caroline Roth tycks vara verksam i företaget.

Företaget är ett relativt stort internationellt fiskhandelsföretag och driver idag inga egna fiskebåtar. Man har dock gjort detta tidigare och har också tidigare varit ett norskt bolag med kopplingar till svenska företagare och bolag. Fram till 2012 ägde man också 50% i danska fiskbearbetningsföretaget Skandi Seafoods Limited (SSL).

Huvudsakligen säljer man torsk från Barents hav, Ishavet och Nordatlanten samt Alaska pollock från norra delarna av Stilla Havet men även kolja, hälleflundra, sill och större kungsfisk. Det verkar som om man idag har MSC-certifiering för sin fisk som tas upp med inhyrda trålare, främst hemmahörande i Ryssland.

Chef för Three Towns Capital Ltd är Gunnar Mansfeld som tidigare varit anställd i bland annat Alfa-Laval. Magnus Roth äger 50% av Three Towns Capital som är ett ryskt bolag med ett 60-tal dotterbolag och intressebolag medan Vitalij Orlov äger den andra halvan. Orlov är också engagerad i Fisheries Holding Karat och huvudägare i Soyuz Holding i vilket bolag också 33% ägs av Magnus Roth. Fisheries Holding Karat är ett samordnings- och samarbetsbolag för en rad ryska fiskeriföretag:

In December, the Russian Federal Anti-monopoly Service announced that it had approved Roth’s application to buy 33% of a Murmansk-based company, ‘Soyuz Holding’ («???? ???????»).

Soyuz Holding owns two Russian Far Eastern fishing companies, an Ocean Trawlers spokesperson told Undercurrent News.

Ocean Trawlers had previously told Undercurrent that the deal was unrelated to Ocean Trawlers.

Based in Hong Kong, Ocean Trawlers sources whitefish from Russian fishing companies, including through a sales agreement with Karat Group.

Karat groups half a dozen fishing companies in the Murmansk area — including Murmansk Trawl Fleet, Karat, Karat-1, Rybprominvest, Alternativa and Sogra – and three Far Eastern fishing groups including Upravlenie Tralovogo Flota, Roliz and Akros.

Soyuz äger i sin tur alltså två andra ryska fiskeriföretag i Fjärran Östern, sannolikt handlar det om Roliz och Akros Fishing.

Ocean Trawlers köper sin fisk från båtar tillhörande nämnda ryska bolag och Magnus Roth tycks också höra till intressenterna i Karat Group eller dem tillhöriga fiskeriföretag:

Roth is currently a minority shareholder in two holding companies in Russia, together with Orlov as the main shareholder, he told Undercurrent. “These holding companies own several Russian fishing companies already.”

This move to considering buying into Soyuz Holding, which would be made as a private investment for Roth, comes “in the middle” of wider restructuring of the companies owned by Roth and Orlov, said a spokesman for Karat.

The management of the shareholders of Russian firms, including the group of companies referred to as Karat Group, plan to consolidate in one holding in Russia, he said.

“I can’t tell more details about the holding being created in Russia,” he said.

“The purpose of the restructuring is to create one transparent group of companies, with a Russian holding on the top,” he told Undercurrent. “We are already today transparent, but by restructuring to one group we will also establish a more effective management.”

On the upstream side, Karat is a powerful player in Russian fisheries, including cod and haddock catching companies such as Murmansk Trawl Fleet and Far East pollock firms such as Akros and Roliz.

Three Towns Capital är ägare till varumärkena Atlantika och Ocean Pasifika. Atlantika är varumärke för företagens (Ocean Trawlers och Three Towns) export av torsk till USA. Där finns också bolaget Atlantika Inc vars chef heter Magnus Gustafsson.

Det finns också ett ryskt fiskeriföretag som heter Karat Group i vilket vad jag förstår Orlov är huvudägare. Han är också huvudägare i Rybprominvest Group och i bägge Orlovs fiskerikoncerner är sannolikt Magnus Roth också intressent. Karat Group består av bolagen JSC Karat, JSC Karat?1 och JSC Fishing Company Sogra medan Rybprominvest består av JSC Rybprominvest och Alternativa Ltd.

Det jättelika företaget Murmansk Trawl Fleet som inkluderar bolagen JSC Murmansk Trawl Fleet, JSC Murmansk Trawl Fleet 1 och Murmansk Trawl Fleet 4 Ltd hör vid sidan av Karat Group och Rybprominvest Group till leverantörerna av fisk till Ocean Trawlers/Three Towns Capital. De ryska bolagen äger en lång rad stora fiskebåtar och sannolikt är därmed Magnus Roth den störste svenska fiskeriföretagaren.

Karat Group äger båtarna Aquamarine på 2 370 ton, Bukhta Nayezdnik på 1 899 ton, Kapitan Shaytanov på 1 409 ton, Georgievsk på 1 409 ton, Ivan Tornev på 1 895 ton, Nikolay Repnikov på 1 895 ton  och Nordkap på 1 929 ton. Alla är det demersala trålare för torskfiske varav några tidigare varit norska, isländska och färöiska. Sogra äger för sin del Amerloq på 1 438 ton och Izumrud på 1 556 ton. Även dessa har tidigare varit norska.

Rybprominvest äger Kapitan Dolgikh på 1 693 ton och Kapitan Gromtsev på 1 565 ton medan Alternativa äger Belomorsk på 553 ton, Kapitan Durachenko på 1 928 ton och Mir på 863 ton. Den senare är hemmahörande i Uruguay och fiskar i Sydatlanten. Sannolikt är den inte leverantör av fisk till Ocean Trawlers, men däremot så är den ju delägd av Magnus Roth. Alla Rybprominvests och Alternativas båtar har tidigare också varit norska eller isländska och är alla demersala trålare.

Karat Group är idag sannolikt en större delägare i Murmansk Trawl Fleet. Tidigare var den portugisiske affärsmannen Joao Carlos Pereira Figuera Alves störste ägare via sitt bolag Northinvest som hade 20% av aktierna i Murmansk Trawl Fleet. Northinvest hör eventuellt till de större aktieägarna även idag.  Murmansk Trawl Fleet är ett av världens största fiskeriföretag med omkring 3 000 anställda och äger minst 22 fiskebåtar i storlek från 837 och upp till 7 765 ton:

Admiral Starikov, Aleksandr Kosarev, Aleksandr Mironenko, Kapitan Bogomolov, Oleg Naydenov, Vasilij Lozovskij och Zakhar Sorokin fiskar alla utanför Västafrika medan andra båtar fiskar i Ishavet, Barents hav, runt Island och i Östersjön. Alekandr Mironenko och Kapitan Bogomolov har fiskat utanför Västsahara och gör det kanske idag igen (Murmansk Trawl Fleet är inte statligt utan är ett börsnoterat privat företag och äger inte 86 trålare som det står i Västsaharaartikeln). Murmansk Trawl Fleet äger också kylbåtar som exempelvis Sapphire. Tidigare ägde dock företaget fler trålare och det kan fortfarande vara så att man äger fler båtar via dotterbolag till Murmansk.

Murmansk Trawl Fleet ägnar sig åt fiske av torsk, kolja, hälleflundra och andra demersala fiskar såväl som åt fiske av blåvitling, sill, makrill och andra pelagiska fiskar.

Roliz äger Vulkan Ksudach på 3 072 ton. Denna båt fiskar normalt i Stilla Havet men även i nordöstra Atlanten och säljer en del av sin fisk via Karat. Sannolikt har Soyuz Holding ägarintressen i Roliz som är hemmahörande i Nachodka och Vladivostok i östligaste Sibirien. Utöver Vulkan Ksudach äger Roliz också båten Vladimir Starzhinskiy på 7 805 ton.

Roliz ingår i en större företagsgrupp, BAMR-Roliz, som inkluderar flera andra fiskeriföretag som PJSC Nakhodka Active Marine Fishery Base (NBAMR), CJSC Roliz, Far Eastern Fishing company (DRK) LLC, Fishing Kolkhoz, Far Eastern Fishery Base (DVBR) LLC, Fish-factory Kamenskiy LLC, och Managing Company BAMR (MC BAMR) LLC. Totalt har BAMR-Roliz 4 000 anställda. Roliz grundades ursprungligen av Sergej Mikhailovitj Darkin. Flera i koncernen ingående bolag har anklagats för att ingå i olagliga kartellbildningar för att hålla priserna på fisk uppe.

Nakhodka Active Marine Fishery Base (dvs koncernen BAMR-Roliz) äger 16 fiskebåtar på mellan 2 542 och 4 407 ton:

Akros Fishing i Petropavlovsk som äger 12 fiskebåtar på mellan 634 ton och 7 805 ton är också en leverantör av fisk till Karat och Ocean Trawlers. Bolaget har sannolikt Soyuz Holding som en större ägare. Båtarna är:

Samtliga nämnda ryska fiskerikoncerner, Murmansk Trawl Fleet, Rybprominvest, Karat, Roliz och Akros utgör medlemarna i den redan ovan nämnda samarbetsorganisationen Fisheries Holding Karat som hanterar kvoter och rättigheter med mera för gruppens fiskeriföretag. Alla företagen har också gemensamma ägarförhållanden i viss mån. V. Orlov och hans mångåriga kollega i fiskbranschen, Magnus Roth, är sannolikt två av dem som ytterst kontrollerar eller i alla fall har stora ägarintressen i alla dessa stora fiskeriföretag.

Läs mer: Cablegate,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.