Rybergarna

I likhet med Lundgrens är Rybergs en av Rörös mer kända släkter. Stamfar till släkten brukar man anse att Andreas Ryberg, gift med Mariana Grönbeck, var. Han var son till Bryngel Andersson som genom bland annat supande på krogen i Apelvik skaffat sig skulder till Gustaf Palm och därmed förlorat sin mark. Genom giftermålet med Mariana Grönbeck, fosterdotter till Gustaf Palm, återfick han en del av faderns mark.

Medlemmar ur familjen var delaktiga i bildandet av Rörös andra vadlag som kallades ”Di gamle” och bildades cirka 1882. Bland medlemmarna i vadlaget fanns bland annat Olof Kristiansson, Olof Hansson, Karl Hansson, Anders Andersson, Ludvig Andersson och Martin Ryberg. Det första vadlaget bildades av Carl Otto Lundgren och hans söner ungefär två år tidigare. Carl-Otto Lundgren var också fosterson till Gustaf Palm.

Kring 1910 ombildades vadlaget ”Di gamle” till vadlaget Themis-Nordpol. Vid denna tidpunkt hade man övergått från landvad till snörpvadsfiske från båt. I Themis-Nordpol ingick Olof, Martin, Alex, Bror och Fritiof Ryberg, Amandus, Hjalmar och Gustav Lundgren, Hilmer och Nickolaus Olsson, Alfred Karlsson, Karl Hansson, Bernhard Bryngelsson samt Ivar Sjökvist. Vadlaget Themis-Nordpol upphörde 1938 varvid vadlaget Polen-Ester övertog vaden.

En från familjen Ryberg var i början av 1900-talet också delägare i en båt som fiskade för lundgrenarnas vadlag. Nämligen GG 400 Äran, ägd av Alfred Ryberg, Alfred Hansson och August Olofsson.

Andra båtar, som då inte var vadbåtar, som tidigt ägdes av Rybergare var GG 2 Mörten som ägdes av Olof Ryberg och Ivar Sjökvist och GG 7 Björn som ägdes av Olof Ryberg, Alfred Hansson, Karl Hansson och August Olofsson.

I vadlaget Polen-Ester fanns ingen från familjen Ryberg eller familjen Lundgren med. Däremot fanns Ivar Sjökvist och  Alfred Karlsson med från vadlaget Themis-Nordpol. De två sistnämnda var också tillsammans med Rudolf Torgersson ägare till en av de båtar som fiskade för vadlaget, GG 357 Nordpol. Köpt 1909 såldes båten 1919 och ersattes då med GG 841 Polen på 34 ton. Den båten behölls intill 1954. Ägare till den var Alfred Karlsson, Ivar Sjökvist, Rudolf Torgersson och Alban Berntsson.

Den andra båten som fiskade för vadlaget Themis-Nordpol var förstås Themis. Den första båten med det namnet var GG 506 Themis, byggd 1912 i norska Risör och på 27 ton. Ägare till den första Themis var Bror Ryberg, Alex Ryberg, Hilmer Olsson och Bernhard Bryngelsson. Båten såldes 1932 och ersattes med GG 228 Rymo på  44 ton med Bror Ryberg, Gottfrid Ryberg, Verner Ryberg och Hilmer Olsson som ägare. Båten såldes 1952

Efter 1938 deltog familjen Ryberg inte i något vadlag. GG 228 Rymo övergick till trålning. och blev efter andra världskriget en av de första båtarna på Rörö som fiskade sill med flyttrål. Sannolikt partrålade man ihop med GG 294 Västanfors. En båt på 57 ton som 1945 köptes av Martin Karlsson, Seth Bryngelsson, Karl Sjöberg, Verner Ryberg och Oskar Olofsson. Dessa hade innan dess ägt trålaren GG 92 Zaida på 48 ton som inköpts 1934. Frågan är om Verner Ryberg ägde anelar i två båtar eller om han sålde sin andel i Rymo när Zaida köptes. Det sista verkar väl sannolikt.

Trålfiske slog igenom senare på Rörö än på många andra öar i Göteborgs skärgård även om det redan 1913 fanns 5 trålare. Trålning vid denna tid handlade om bottentrål. Snörpvadsfisket överlevde också betydligt längre, ända fram på 1950-talet medan det på de flest andra öar redan tycks ha övergivits på 1920-talet. Det på andra öar vanliga fisket med snurrevad och bottentrål tycks aldrig ha slagit genom på Rörö på samma sätt. Snurrevad tycks inte ha förekommit alss. Däremot bottentrålning under vissa säsonger. Sill och skarpsill var då, preci som idag de viktigaste arterna som fiskades.

1952 ersattes Rymo med en ny båt, den första Themis med det nummer som båtar med nmanet burit sen dess, GG 144. Denna Themis var på 65 ton och är min barndoms GG 144 Themis på vilken också Knut Sjögren arbetade utan att vara delägare. Knut Sjögren var som en extra far för mig. Min egen far var ju oftast inte hemma alls då han ju för det emsta arbetade som sjöman på olika Broströmsbåtar. En av mina barndomsvänner var Knut Sjögrens son Kent Sjögren. Han kom senare också att arbeta på Themis och bor idag i närheten av där min mamma bor. Ägare till min barndoms Themis var Bror Ryberg, Gottfrid Ryberg och Arne Olsson. På denna Themis har jag varit ombord många gånger som barn.

1965 inköptes en ny GG 144 Themis på 91 ton. Delägare i den båten var Gottfrid Ryberg, Göran Ryberg och Bert-Arnold Olofsson. Denna båt ersattes 1973 av en båt på 99 ton som förliste 1984 i Skagerak. Ägare vid förlisningen var Anders Ryberg och Göran Ryberg. Anders Ryberg hade köpt sin del av Bert-Arnold Olofsson är 1982.

Den förlista båten ersattes 1985 av en en ny båt på 152 ton. Denna båt, Themis (V) byggdes senare om ett par gånger för att slutligen bli på 314 ton. 2000 drabbades båten av en dödsolycka. En tidigare delägare dödades vid utsättning av trål för tobisfiske. Idag heter denna båt Biscaya och hör hemma i Bulgarien.

Därefter köptes vad jag förstår en ny båt som återigen fick samma namn och nummer. I denna båt tycks Sune Lundgren (tidigare delägare i GG 791 Biscaya)  ha varit delägare, men 2007 sålde han sin del i båten till Anders Ryberg och Björn Ryberg. Denna båt var på 415 ton och hette Martina innan den blev Themis. Det var en snörpvadsbåt i första hand. Den såldes 2008 till Norge och heter numera SF 17SU Sjarmør. Därefter köptes en ny båt på 452 ton, som tidigare hette Nimber, den såldes 2010 igen. Till Sopelagic Ltd i Belize och heter numera Sopelagic. Istället köptes den tidigare GG 912 Sunnanö. 2011 såldes den båten till familjen Rybergs företag i Danmark, Themis Fiskeri A/S. Båten är numera S 144 Themis och är på 735 ton. Sannolikt äger Björn Ryberg idag också en mindre båt med namnet GG 228 Rymo.

Andra personer med namnet Ryberg har ägt andra båtar, som exempelvis GG 124 Solvåg, som fanns på Rörö mellan 1955 och 1957. Den båten såldes till Afrika. En andra GG 124 Solvåg ägdes av Evert Ryberg och fanns på Rörö mellan 1970 och 1980. Den ersattes av en tredje båt med samma nummer och namn ägd av Nils Ryberg och Gunnar Hansson. Denna båt är inte identisk med någon av de båtar som idag och på andra platser i Sverige heter Solvåg.

Båten GG 202 Laval som fanns på Rörö mellan 1939 och 1952 hade Bror Johansson, Hjalmar Torgersson, Helge Olsson och Sigvard Ryberg som ägare.

Familjen Ryberg har också spelat stor roll för Fiskareföreningen Rörö Strandkassa upa. Vid första mötet för att bilda föreningen satt Alfred Ryberg ordförande och Reinhold Utbult var sekreterare. Alfred Ryberg blev också föreningen förste ordförande och förblev på denna post intill 1947. Därefter var Edvard Edvardsson, Gottfrid Ryberg, Bert-Arnold Olofsson, Jan Larsson och Anders Ryberg ordförande i tur och ordning. Föreningen verkar på det formella planet inte ha någon ordförande idag. 1928 bestod styrelsen av Alfred Ryberg, Alfred Karlsson, August Larsson, Oskar Olsson, Karl Sjöberg, Knut Karlsson och Martin Rossvik.

Från början av 1925 och ända till 1973 var Olof Olsson föreståndare för Strandkassa som primärt bildades för gemensamma inköp av bränsle och utrustning till båtarna. 1973 tog Harry Ryberg över som föreståndare. 1949 öppnade också Strandkassan sin butik för båtarnas förnödenheter. Ombyggnad skedde 1968 och tillbyggnad 1973, då Strandkassan dessutom började med försäljning av livsmedel och dylikt genom ett avtal med ICA om leveranser. År 1978 ödelades affärshuset av en brand men återuppbyggdes. Det nya huset inklusive utrymme för ett postkontor togs i bruk 1980. Idag består styrelsen av Anna Maria Bertrandsson, Thomas Johansson, Martina Kjellqvist, Roger Larsson, Sterner Lundgren, Johan Olsson och Magnus Tisell plus Ronnie Bryngelsson, Leif Johansson, Göte Lundgren, Folke Olausson och Nils Ryberg som suppleanter.

Rörö Strandkassa driver idag även Rörö Gästhamn.

Källor (förutom mitt eget minne och internet):
Hembygdsprojektet, Rörö – öns historia, 1988
Föreningen Allmogebåtar, Sigvard Fjellsson och Göran Hansson, Träbiten 134 – Rörö, 2006

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

6 svar på “Rybergarna”

  1. Förutom det som är hämtat från Hembygdsboken och Träbiten etc är det baserat på min egna minnen från när jag var barn. Numera har jag fått kontakt med människor på Rörö igen efter att mamma flyttat dit igen och på grund av min blogg, så nu har jag skaffat mig lite bättre koll på nutiden.

Kommentarer är stängda.