Kvotbaroner – Themis och Ryberg

Röröfamiljen Ryberg tillhör de fiskare som i Danmark går under beteckningen kvotbaroner (kvotebaroner). Den fiskebåt, S 144 Themis, som Rybergs äger är ett av Danmarks nio största pelagiska fiskeriföretag vad ägda kvoter anbelangar.

GG 144 Temis

Familjen Ryberg och de andra ägarna av GG 144 Themis på ska i slutet av 1990-talet ha varit i det närmaste konkursfärdiga. År 2000 såldes dock båten till Bulgarien där den finns än idag under namnet Biscaya. Vem som äger båten är okänt, om den ens finns längre, det verkar lite oklart med det. Biscaya är på 314 bruttoton vilket vid den tidpunkten var stort för en svensk fiskebåt. Istället köpte familjen Ryberg en ny båt från familjen Johansson, GG 64 Martina och var då på 415 ton. Den fick då namnet GG 144 Themis. 2007 sålde Sune Lundgren sin andel av Themis till Anders Ryberg och Björn Ryberg som därefter var de enda ägarna. Året därefter såldes denna båt till Nord Solund Fiskeriselskap A/S i Norge. Båten heter idag SF 17SU Sjarmør och är enligt en del sajter fortfarande på 415 ton, medan andra uppger att båten är på 582 ton.

Sopelagic

Rybergs köpte dock samma år en ny båt som tidigare hette GG 202 Nimber på 452 ton och ägdes av Jan Axelsson, Allan Lindgren och Rikard Olsson i Fiskebäck. Denna båt hette innan dess Ganthi och var ägd av familjen Ahlström. Båten döptes om till GG 144 Themis. 2009 såldes denna båt till Sopelagic Ltd i Belize och den fiskar idag i västsahariska vatten. Även båten heter Sopelagic. Sannolikt ägs företaget av familjen Ryberg, men det är inte möjligt att bevisa det då Belize inte redovisar vilka som äger företag i landet. Från i år uppges dock att båten ägs av Noumairi Jelti (Sopimas Sarl) i Layyoune i Västsahara. Sopimas Sarl har samband med företagen Tikna Peche och Atlas Pelagique i Dakhla. Ännu går det inte att se några som helst kopplingar till Danmark när det gäller familjen Ryberg.

Nästa båt som Ryberg köpte var GG 912 Sunnanö på 711 ton (enligt vissa källor 735) som tidigare ägts av Gustus AB. Den köptes år 2010 och döptes om till GG 144 Themis. 2011 såldes denna båt av Anders Ryberg och Björn Ryberg till Themis Fiskeri AB som dock snart sålde den vidare till Themis Fiskeri A/S i Danmark. Där återfinns båten än idag. Företaget ägs av familjen Ryberg och det är en av Danmarks nio stora kvotbaroner.

S 144 Themis

S 144 Themis

Themis Fiskeri AB redovisade år 2011 9 anställda och en omsättning på 11 miljoner och en vinst som översteg omsättningen. Hela 15 miljoner. Tillgångarna i företaget angavs till 36 miljoner i december 2011.

Men inget denna historia talar om hur Themis kommit över de danska kvoterna. Det tycks dock vara så att Themis Fiskeri AB bedrev verksamhet i Danmark redan 2010. Om man då köpte eller ägde båtar med kvoter i Danmark har jag inte kunnat utröna men det förefaller ju sannolikt. Themis Fiskeri A/S hade för sin del en bruttovinst på 18 miljoner danska kronor år 2011, en nettovinst på 5 miljoner och tillgångar på 96 miljoner danska kronor vid årets utgång. 2012 var motsvarande siffror 20 miljoner, 7 miljoner och 155 miljoner danska kronor. Det danska företaget uppges inte ha några anställda.

Siffrorna tyder på att det svenska företaget hyr ut personalen till det danska bolaget.

Sunnanö var från också början en dansk båt som ägdes av Gustus Danmark ApS (grundat 2006), dotterbolag till svenska Gustus AB. Innan båten köptes av det danska Gustus-bolaget hette den E 596 Mette Holm2007 köptes båten av Gustus AB i SverigeDen tidigare Sunnanö döptes 2008 om till GG 1912 Sunnanö av Fiskebäck. Den båten var på 598 ton. Eller är på 598 ton. Var den finns eller blev av är oklart. För enligt vissa källor existerar den fortfarandeEnligt andra inte. Sannolikt är den väl skrotad eftersom varken Gustus AB eller Gustus Danmark ApS har någon omsättning. Gustusföretagen ägs inte av familjen Ryberg utan av familjen Nilsson och ingår i Feskarbröderna-koncernen. Sannolikt har väl Themis Fiskeri A/S kommit över danska fiskekvoter på något sätt i samband med dessa affärer i Danmark och Sverige. i

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!