Domstein och Ervik

Familjen Domstein är huvudägare, via familjebolaget R. Domstein & Co AS, i fiskberednings- och fiskhandelsföretaget Domstein ASA som äger fiskindustrier i Norge såväl som i Sverige. Företagets huvudkontor återfinns i Måløy som är Norges största fiskehamn. Idag äger Domstein ASA också 50% av Ervik Havfiske AS, ett stort fiskeriföretag, och 35% av fiskhandelsföretaget Naustvik Enghav AS. Tidigare var företaget också huvudägare i Norway Pelagic AS men numera äger Austevoll ASA den aktieposten (Møgstergruppen).

Den andra hälften av Ervik Havfiske AS ägs av familjen Ervik via familjens holdingbolag Ervik Havfiske Holding AS. Ervik Havfiske är ett stort fiskeriföretag med flera dotterbolag som exempelvis Arctic Linefish AS, Frøyanes AS, Stadt Havfiske AS och Nordic Prince AS. Ervik Havfiske driver verksamhet med 1 garnbåt och 15 backebåtar:

Ervik Havfiske har moderne autolinebåter som tilsammen fanger rundt 11.000 tonn fisk årlig. Alt fiske skjer med krok og line som er en svært miljøvennlig driftsform.

Halvparten av båtene fisker i norske farvann der rederiet har 12,8 torskekvoter og 14 hysekvoter. Resten opererer i utlandet bl.a. i Russland, Færøyene og Sørishavet.

7 fiskebåtar ägs av Ervik Havfiske AS och 4 av Frøyanes AS, Dessa 11 plus ytterligare 5 bemannas av Ervik Havfiske AS. Man har fiskeridotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Försäljning sker genom Arctic Linefish AS, inköp och reparationer genom dotterbolaget Nordic Marine AS och dess dotterbolag Westmek AS.

De fartyg man driver  är:

Argos Frøyanes, 1 352 ton, S:t Helena
Argos Georgia, 897 ton, S:t Helena
Azurit, 466 ton, Ryssland, bemannad
F 210NK Brimøy, 656 ton, Norge, bemannad
SF 6B Erliner, 477 ton, Norge
SF 1S Frøyanes, 2 329 ton, Norge, världens största backebåt
SF 24 Frøyanes Senior, 987 ton, Norge
Nordic Sea, 349 ton, Färöarna, bemannad
SF 35S Seljevær, 897 ton, Norge, tidigare hetat Argos Helena och Antarctic 1 och hört hemma på S:t Helena och Reunion
T 2LK Stålholm, 339 ton, Norge, garnbåt
SF 5S Stattegg, 492 ton, Norge
M 15H Statthav, 383 ton, Norge, bemannad
SF 60S Vest Freezer, 580 ton, Norge, tidigare rysk och färöisk
SF 150S Vestfisk, 526 ton, Norge
SF 22B Veststeinen, 897 ton, Norge, bemannad

Erviks båtar fiskar utanför Norge och i Barents hav efter torsk och kolja samt i Sydatlanten kring Sydgeorgien i Ross- och Amundsenhaven:

Ervik Havfiske er aktive og førande på miljømerking av torske- og hysefiske i Barentshavet.

Fiske etter norsk-arktisk torsk og hyse er sertifisert av MSC (Marine Stewardship Council), eit av dei leiande miljømerka i verda. Dette merket tek i hovudsak føre seg forvaltning og gjennomføring av fiskeriet. I tillegg er fartøya i Ervik-gruppa sertifisert i høve det svenske ”KRAV”-merket, som i større grad tek føre seg innsatsfaktorane i fiskeriet.

Fiskeriet som våre båtar tek del i i Sørishavet er MSC sertifisert for fiske i området rundt Sør-Georgia. Det same gjeld i Ross- og Amundsenhavet ved Sørpolen, kor vi inngår i gruppa av fartøy frå UK og New Zealand som har fått sertifisering.

Ervik är sannolikt det största fiskeriföretaget som ägnar sig åt backefiske (fiske med långrev).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!