Møgster-gruppen

1981 grundades Austevoll AS av Helge Møgster, Ole Rasmus Møgster och Alf Møgster. 1991 började man med pelagiskt fiske i Chile och Norge. På 2000-talet började företaget expandera genom uppköp, 2000 köptes 35,8% av Br. Birkeland AS, 2001 hela Veststar AS, 2003 Foodcorp SA i Chile, 206 köptes en rad företag, Austral Group SAA i Peru, Welcon Invest AS, Karmsund Fiskemel AS, ytterligare några procent av aktierna i Birkeland så man kom att äga 40,2%. Dessutom noterades bolaget på den norska börsen och blev Austevoll Seafood ASA.

Uppköpen fortsatte, laxverksamheten såldes till Lerøy Seafood ASA under 2007. Samtidigt kom Austevoll att bli huvudägare i Lerøy. Under 2007 köptes också Epax AS, 60% av Sir Fish AS, 26% av Shetland Catch Ltd, 50% av Cormar i Peru och åren därefter grundades nya företag och så köptes nya fabriker. Huvudägare är än idag familjen Møgster via Laco AS som faktiskt är moderbolag för börsnoterade Austevoll Seafood ASA. Styrelsemedlemmar i Austevoll Seafood ASA är idag familjemedlemmarna Arne Møgster, Helge Møgster och Lill Maren Melingen Møgster samt Helge Singelstad, Odvar Skjegstad och Inga Lise Lien Moldestad.

Fisket sker i tre av dotter- och intressebolagen. Dels i Br. Birkeland AS som äger och driver två snörpvadsbåtar, H 74AV Talbor på 1 514 ton och H 87AV Birkeland på 2 069 ton. Chilenska Foodcorp SA äger för sin del 5 snörpvadsbåtar, Cazador (1 910 ton), Don Manuel (1 310 ton), Ligrunn (769 ton), Marpro I (690 ton) och Chivilingo I (762 ton). Peruanska Austral SAA har hela 37 fiskebåtar varav man äger 24 stycken. De flesta av dessa är relativt små fiskebåtar på några hundra bruttoton. I Chile och Peru produceras främst fiskmjöl och fiskolja från den fisk man fångar, men även frusen och konserverad fisk.

Møgstergruppen är också huvudägare i offshorebolaget DOF ASA och Fitjar Mekaniske Verksted AS och i det norska fiskeriföretaget Møgster Havfiske AS. Såväl Austevoll som Møgster Havfiske ägnar sig åt pelagiskt fiske, i Norden betyder det makrill, sill, skarpsill, tobis och blåvitling. DOF ASA har cirka 3 000 anställda och dess brasilianska dotterbolag NorSkan har 1 300 av dessa.

Vidare är Austevoll ASA delägare i ett annat stort norskt fiskeriföretag, Nergård Holding AS samt huvudägare i Norway Pelagic ASA, ett företag grundat 2007 som också ägnar sig åt fiskförädling av pelagisk fisk som makrill, sill, hästmakrill, lodda och blåvitling. Norway Pelagic skapades genom fusion av flera företag:

Norway Pelagic ASA ble etablert i 2007, gjennom en fusjon mellom Domstein Pelagic, Global Fish, Bergen Fiskeindustri, Koralfisk og Bernt Hansens Eftf. Ett år senere, i juni 2008, ble selskapet notert på Oslo Børs. I 2009 kjøpte Norway Pelagic Fryseriet i Lødingen, en produsent av sildeprodukter og lodde. I 2010, kjøpte Norway Pelagic også Emy Fish og Brødr Myhre, to fabrikker i Måløy som spesialiserer seg på filetprodukter.

I juli 2010 kjøpte Austevoll Seafood ASA Domstein ASAs aksjer, og ble største aksjonær. I juni 2011 ble Austevoll Fisk AS fusjonert med Norway Pelagic AS som i praksis integrerte Austevoll’s pelagiske virksomhet for menneskemat i Norway Pelagic. Fusjonen ble gjennomført med oppgjør i Norway Pelagic-aksjer

Norway Pelagic kontollerar en rad olika fiskberedningsföretag och är delägare i några till:

Norway Pelagic har eierskapsinteresser i femten produksjonsanlegg langs norskekysten: heleide anlegge ligger på Sommarøy, Lødingen, Bodø, Liavåg, Selje, Måløy (3 anlegg), Kalvåg, Florø, Austevoll og Karmøy. Delvis eide anlegg er Modolv Sjøset AS, Træna, Sir Fish AS, Sirevåg, og North Capelin Honningsvåg AS, Honningsvåg. I tillegg eier selskapet 25% av aksjene i selskapet Shetland Catch Ltd, Shetland, UK. Selskapets hovedvirksomhet er produksjon av rundfrossen og fileter av sild, rundfrossen makrell og lodde.

Shetland Catch Ltd är alltså ett företag som kontrolleras av Møgstergruppen, direkt och indirekt äger Austevoll Seafoods ASA 51% av aktierna i bolaget. Företaget driver en av Europas största fiskberedningsfabriker i Lerwick på Shetland. Shetland Catch Ltd har några stabila leverantörer, FR 365 Enterprise, LK 394 Zephyr (på fiskerforum.dk uppges felaktigt att båten är den tidigare GG 205 Ganthi VIII), LK 145 Antarctic II, LK193 Adenia, LK 62 Research med flera. Huvudsakligen båtar som ägs och drivs av LHD Ltd.

Shetland Catch är ökända efter att de avslöjats med att i stor skala köpa illegalt fångad fisk, sill och makrill. De har dömts i domstol för brottet:

Shetland Catch had earlier admitted processing thousands of tonnes of illegally landed mackerel and herring.

The fish landings were estimated to be worth more than £47m. The company was accused of being involved in a web of deceit motivated by greed.

At the High Court in Edinburgh, Shetland Catch, based in Lerwick, was also fined £150,000.

[…]

Marine Scotland said there had been an unprecedented scale of illegal activity and deception involved.

Head of compliance Cephas Ralph said: ”Shetland Catch Ltd developed sophisticated techniques with the sole purpose of concealing the true level of landings from our officers; therefore it is right that those involved face the consequences of their actions.”

Fler av de nämnda fiskebåtarna (eller deras föregångare med samma namn och ägare) som ägs och/eller drivs av LHD var involverade i den brottsliga verksamheten som pågick åren 2002-2006. Två fiskberedningsföretag i Peterhead var också inblandade, Alexander Buchan Limited och Fresh Catch. Totalt har 17 skeppare dömts för brott. Det kan ha varit de problem som Shetland Catch fick på grund av det illegala fisket som gjorde att Møgstergruppen kunde köpa aktiemajoriteten i företaget. På det sättet fick det hårt trängda bolaget in en ny kapitalstark ägare.

En fiskebåt på 906 bruttoton, en kombinerad snörpvadsbåt, trålare och garnbåt, som heter H 15AV Abelone Møgster ägs av P/R Kolbjørn ANS i Austevoll som i sin tur ägs av Harald Møgster, Asbjørn Møgster, Svein Ove Ekerhovd och Ivar Halleraker. Sannolikt är dessa Møgsters släktingar på något sätt till de som äger Austevoll Seafoods ASA. Flera nära släktingar till de två bröderna Møgster som är delägare i P/R Kolbjørn återfinns i styrelsen för bolag i Lerøy-koncernen, vars huvudägare ju är Austevoll Seafood ASA. Båten är uppkallad efter Ängeln från Ravensbrück, en norsk motståndskvinna som satt i koncentrationsläger och räddades med hjälp av de vita bussarna.

En man vid namn Inge Møgster, sannolikt också en släkting, leder företaget Hardhaus AS som ägs av honom och hans syskon. En Vegard Sævik, från en annan stor fiskarsläkt, är också en minoritetsdelägare. Hardhaus AS äger snörpvadsbåten H 120AV Hardhaus på 1 936 ton och den kombinerade snörpvadsbåten och trålaren H 3AV Harvest på 1 192 ton. Hardhaus AS är också minoritetsägare i företaget Pelagic AS vars majoritet ägs av familjerna Vikshålan och Vedø via bolaget Cetus AS och ett av detta bolags dotterbolag. Man äger också del Sjøtroll Havbruk AS som sysslar med laxodling och vars moderföretag är Lerøy Seafood ASA var moderbolag ju är Austevoll Seafood ASA.

Tidigare ägde Møgsterbröderna Ole Rasmus Møgster och Helge Møgster också det US-amerikanska bolaget American Seafoods tillsammans med Kjell-Inge Røkke som själv sålde bolaget 1998-2000. Røkke äger idag Aker Seafoods (Havfisk ASA) i Norge.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!