Møgster – Austevoll

AustevollMøgstergruppen är en koncern som ägs av familjen Møgster. Moderbolaget är Laco AS vars huvudägare är Helge (Arvid) Møgster (1953-) och barnen till hans bror Ole Rasmus Møgster (1958-2010). Laco AS har en rad dotterbolag, Møgster Havfiske AS, Møgster Management AS, Møgster Offshore AS och Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) som de äger till 100% samt ett dotterbolag, det börsnoterade Austevoll Seafood ASA i vilket Laco AS äger 55,55%. Via Møgster Offshore AS äger Laco (Møgstergruppen) också 51,22% av det börsnoterade offshorebolaget DOF ASA. FMV är ett varv som bygger mindre båtar och fartyg inklusive fiskebåtar och offshorefartyg. Møgster Havfiske är ett av Norges största fiskeriföretag.

Møgster

Austevoll Seafood ASA är fiskeriföretaget i koncernen och har i sin tur flera dotterbolag, däribland flera fiskindustri-, fiskodlings- och fiskeriföretag. Förutom de 55,55% som Laco äger i Austevoll Seafood ASA så innehar Br. Birkeland AS 0,85% aktierna. Br. Birkeland är ett fiskeriföretag som kontrolleras av familjen Møgster genom att Austevoll äger 50% och Møgsterbas AS äger 3,44%. Møgsterbas ägs till 100% av Helge Møgster. Familjen Birkeland äger bara 28,3% av Br. Birkeland AS. Totalt har Austevoll-koncernen över 5 000 anställda.

Dotterbolag till Austevoll Seafood är Lerøy Seafood Group ASA som är börsnoterat och i vilket Austevoll äger 76,17%, Food Corp SA i Chile och Austral Group SAA i Peru. Intressebolag är förutom det redan nämnda Br. Birkeland AS också Pelagia AS som ägs till 50%. Den andra delägaren i Pelagia AS är holdingbolaget Kvefi AS som ägs av riskkapitalbolaget Kverva AS (familjen Witzøe).

Austevoll Seafood ASA är fokuserat på pelagisk fisk som de fiskar för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja, konserverad fisk och frusen fisk. En stor del av fisket sker i Peru och Chile via dotterbolagen. Sardiner och taggmakrill är målarterna. De används främst för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja, men också till inläggning och konservering. Austevoll är en av de större tillverkarna i världen av fiskolja och fiskmjöl genom sina sydamerikanska dotterbolag och det delägda bolaget Pelagia i Norge.

BirkelandI Norge sker fisket i det delägda Birkeland liksom i systerbolaget Møgsterbas och en del intressebolag i den delägda Pelagia-koncernen. I nordiska vatten handlar det främst om sill och makrill när det gäller frusen fisk, en verksamhet som drivs inom Pelagia-koncernen i Norden och i de sydamerikanska företagen, blåvitling (kolmule), tobis, lodda, skarpsill (brisling) och vitlinglyra (øyepål) för tillverkning av fiskolja och fiskmjöl.

LerøyOckså när det gäller laxodling hör Austevoll Seafood till de största genom sitt dotterbolag Lerøy Seafood och sitt intressebolag Br. Birkeland. Br. Birkeland är i huvudsak ett fiskeriföretag som driver sin verksamhet i ett par dotterbolag, Br Birkeland Fiskebåtrederi AS, Talbor AS, Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS. I styrelsen för Birkeland sitter Helge Møgster, Arne Møgster, Alf Oddvar Bjånes och Arne Birkeland. Lerøy Seafood äger 50,71% i bolaget Sjøtroll Havbruk AS som är ett företag där också andra grenar av släkten Møgster är delägare. Dessutom äger Lerøy Seafood 50% i Norskott Havbruk som har dotterbolaget Scottish Seafarms Ltd med nästan 400 anställda. Det sistnämnda företaget är Storbritanniens näst största laxodlingsföretag.

I styrelsen för Austevoll Seafood ASA ingår Helge Singelstad som är ordförande. Det är han i Lerøy Seafood Group ASA och DOF AS också.  Vidare är det Lill Maren Møgster som också sitter i styrelsen för Laco AS, Helge Møgster som också är styrelsemedlem i Laco AS och DOF ASA, Hilde Waage, Oddvar Skjegstad och Inga Lise L. Moldestad. I Lerøy Seafood sitter familjemedlemmarna Arne Møgster och Marianne Møgster i styrelsen medan Helge Møgster i DOF ASA har sällskap med Karoline Møgster.

PelagiaPelagia AS är ett nytt företag som startades genom att Norway Pelagic Holding AS, Welcon Invest AS och Egersund Fisk AS gick ihop. Företaget driver en lång rad fiskbearbetnings-, konserv-, fiskmjöls- och fiskoljefabriker i flera europeiska länder. Dessutom uppköp och försäljning av färsk pelagisk fisk. Bolaget är hälftenägare i fiskindustriföretaget Shetland Catch Ltd på Shetlandsöarna samt delägare i fiskeriföretaget Nergård Holding AS i Norge (moderbolag Nergårdgruppen) med 25% av aktierna via Welcon. Pelagia har sannolikt några hundra anställda.

NergårdNergårdgruppen har 440 anställda. Övriga ägare i Nergårdgruppen vid sidan av Pelagia är Arne Stang (25%), Bjarte Tunold (25%) och familjerna Kraemer, Torrissen och Nergård med 25% tillsammans. I styrelsen för Nergård Holding AS sitter Arne Stang, Bjarte Tunold, Helge Arvid Møgster och Mads Torrissen. Nergård fiskar i huvudsak torsk, kolja, sej, hälleflundra och annan bottenlevande fisk, men också pelagisk fisk som sill, makrill och lodda. Företaget tillverkar och säljer torkad, saltad, frusen och färsk fisk.

Sammantaget är Møgstergruppen inklusive alla dotterbolag och intressebolag en betydligt större fiskerikoncern än Røkke-ägda Havfisk ASA.

Tidigare ägde Møgsterbröderna Ole Rasmus Møgster och Helge Møgster också det US-amerikanska bolaget American Seafoods tillsammans med Kjell-Inge Røkke som själv sålde bolaget 1998-2000.

En annan gren av familjen Møgster äger fiskeriföretaget Hardhaus AS via diverse holdingbolag. Denna familjegren är näst största ägare i Sjøtroll Havbruk AS. Hardhaus bedriver pelagiskt fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!

3 Svar på “Møgster – Austevoll”

Kommentarer är stängda.