Palli hja Mariannu

Fiskeriföretaget P/f Palli hja Mariannu i Klaksvik på Färöarna är moderbolag i en fiskerikoncern med flera intressebolag och dotterbolag. Företaget startades 1972 av Kristian Martin Rasmussen tillsammans med sin far. 1984 övertog han det själv och 1992 kom hans söner med som ägare:

Aktiekapitalen er delt 25% til Kristian Martin Rasmussen, 59. Jón Rasmussen, 39. Eyðun Rasmussen, 37. Bogi Rasmussen, 33. Daglig ledelse består af Eyðun Rasmussen og kontorassistent Frídbjørg úr Fugloy.

Genom dotterbolag i flera led, P/f fra 5 juni 1992 är dotterbolag till P/f Palli hja Mariannu och har i sin tur dotterbolagen P/f Hvalnes och P/f Christian i Grotinum. Via dotterbolagen äger man två större kombinerade trålare och snörpvadsbåtar:

Rederiet ejer 2 skibe, Christian í Grótinum KG 690 (1,920 GT) fra 1998, som Jón Rasmussen er skipper på og Nordborg KG 689 (2,351 GT) fra 1989, som Bogi Rasmussen er skipper på.

Nordborg är sen den citerade artikeln skrev utbytt mot en mycket större fiskebåt, KG 689 Nordborg på 5 192 ton. Också den en kombinerad snörpvadsbåt och trålare. Dessutom har  Christian i Grotinum sålts, den som nämns är den som idag är en chilensk båt med namnet Don Alfonso och ägs av Blumar Seafoods. Den gamla Nordborg hade det namnet ett tag, men är numera rysk och har namnet Lazurnyy. Lazurnyy används för fisktransporter och inte främst för fiske. Den ägs av företaget Iceberg-Nord. Idag finns det en annan båt som heter Christian i Grotinum. Den är på 1 647 bruttoton och hette tidigare Kings Cross.

Fisket är inriktat på pelagisk fisk som kolmule (blåvitling, svartkjaftur), sill, lodda och makrill.

I Sydafrika fanns dessutom en fiskebåt som heter Palli Hja Mariannu. Den är på 1 024 bruttoton och gick tidigare under namnet Polar Sea. Då hörde den hemma på Färöarna. Den båten sjönk dock 1999. Förlisningen följdes av en långvarig juridisk process.

P/f Palli hja Mariannu äger dessutom 50% i P/f Atlantic Pelagic Faroe och 33,67% i Sp/f Vesturskin. Via dotterbolagen P/f Brestir, P/f Nofa och P/f Brynhild äger/ägde bolaget trålarna TN 705 Brestir på 993 tonVA 214 Vesturvardi på 502 ton, VA 320 Vesturskin på 475 ton och VA 126 Brynhild. Vesturskinbolaget ägnar sig år bottentrålning efter torsk, plattfisk etc. En äldre Vesturskin ha dock nyligen sålts till Namibia. I företaget tycks också finnas norska ägarintressen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!