Giske Havfiske AS och Ole Edvardsen

Giske Havfiske AS ägs till 48% av familjen Giske. Familjen Risbakk äger 25%, familjen Godø äger nästan 15% och Jarle Palmar Valderhaug 12%. Giske Havfiske äger och driver trålaren Atlantic Viking på 1 772 bruttoton. En trålare med fryskapacitet.

Man har dock beställt en ny båt som ska ersätta den gamla Atlantic Viking.

Giske Havfiske är också minoritetsägare i Ole Edvardsen AS med 20%. Företaget ägs till 80% av Ole Edvardsen och hans mor, i huvudsak via holdingbolag. Ole Edvardsen AS äger den stora frystrålaren Langvin på 2 943 ton.

Langvin ingår i samarbetssällskapet Norwegian Frozen at Sea tillsammans med Andenesfisk I som ägs av AS Andenes Havfiskeselskap, Ramoen (AS Ramoen), Granit IV (AS Granit), Carisma Star (Carisma Star AS), Atlantic (Atlantic Longline AS) samt Havbryn och Havstrand (båda tillhör Strand-koncernen).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.