Eidesvik, Caiano, Drønen och Sjøvik

Caiano AS är ett företag med verksamhet inom en rad områden. Man äger lager och hamnterminaler, driver hotell och äger fastigheter såväl som finansverksamhet. Men huvudverksamheten är rederiverksamhet som bedrivs genom helägda dotterbolag och skepp, genom Wilson ASA som Caiano äger till 90%, genom ägande i BKR Tankers (8,3 %) och BKR Carriers (10,1 %) och i dotterföretaget Green Reefers (egentligen Caiano Shipping III AS). Wilson ASA har 1 600 anställda. Man är också majoritetsägare av Transit Invest ASA (tidigare Green Reefers ASA) som driver  resterande verksamheter efter att Caiano Shipping II AS övertagit fartygen och bemmanningsföretaget som tidigare drevs i Green Reefers regi. Caiano AS ägs av familjen Kristian Eidesvik genom holdingbolaget Bømmeløy AS.

Caianos ursprung är dock fiskeriverksamhet och idag bedriver man verskamhet inom detta område genom tre företag. Ett av dessa företag är fiskuppfödningssföretagat AGA Halibut AS i vilket man äger 25%. Resterande aktier ägs av Helgeland Sparebank och en mängd mindre investerare från Sunnhordland. Ett annat företag är Drønen Havfiske AS:

Gjennom selskapet Drønen Havfiske AS fra Austevoll er konsernet involvert i fiskebåten ”Storeknut”. Fiskebåten er en moderne ringnotsnurper/ tråler med en lastekapasitet på 2.000 tonn. Caiano eier 27 prosent av selskapet, mens resten eies av familien Drønen.”Storeknut” driver pelagisk fiske i Norskehavet, Nordsjøen, Barentshavet og i havområdet utenfor Irland.

Drønen Havfiske eier i tillegg 50 prosent i partrederiet Haugagut. Partrederiet er eier av fiskebåten ”Haugagut” som er en kombinert ringnotsnurper/tråler.

Det tredje fiskeriföretaget är Sjøvik AS:

Gjennom kjøpet av 34 prosent av aksjene i fiskeriselskapet Sjøvik AS, markerte Caiano i 2006 at de ønsker å øke sitt engasjement innen fiskerisektoren. Sjøvik AS er et tradisjonsrikt familieselskap fra Midsund utenfor Molde som har drevet med fiske siden 1922.

I dag er Sjøvik AS engasjert innen tradisjonelt havfiske og. Selskapet har operasjon og driftsansvar for en russiskregistrert fabrikktråler, der det også har eierinteresser.

Det tradisjonsrike fiskerikonsernet er engasjert i et større prosjekt utenfor kysten av Vest-Afrika/Marokko. En ringnotsnurper er bygget om til en moderne havfisketråler med stor frysekapaisitet. Målet for prosjektet er å drive 2 fiskefartøyer, samt å etablere et moderne pelagisk mottaksanlegg. Det fiskes etter sardiner, makrell og hestmakrell.

Sjøvik har ett dotterbolag i Marocko (egentligen i Västsahara) som äger fiskebåten Midoy Dakhla (tidigare Midøy Viking) på 1 759 bruttoton. Man äger också en fiskberedningsfabrik i Dakhla i Västsahara och bemannar sannolikt ett antal fiskebåtar under olika länders flaggor, däribland en rysk båt i vilken man också är delägare, Karelia II på 2 280 ton (tidigare norsk med namnet Hopen), ägd av Karelian Seafood. Huvudägare i Sjøvik AS är familjen Sjøvik.

De båtar som Drønen Havfiske äger är som redan sagt, den helägda H 380AV Storeknut på 2 137 ton och den delägda H 50AV Haugagut på 1 693 ton. Den andra delägaren i Haugagut AS vid sidan av Drønen Havfiske AS är företag som ägs av familjen Østervold.

I Chile finns en mindre båt på 782 ton som ägs av Pesquera del Cabo och heter Haugagutt. Huruvida denna fortfarande har norska inslag i ägandet är oklart. Att den har varit norsk tidigare är däremot otvivelaktigt.

En släkting till Kristian Eidesvik, Borgny Eidesvik, äger genom holdingbolaget Bømmelfjord AS företaget Eidesvik Invest AS som i sin tur är dominerande ägare med 66,93% av rösterna och aktierna i Eidesvik Offshore ASA. Detta företag äger en lång rad faryg för seismiska undersökningar. Några av dessa är ombyggda fiskebåtar. Borgny Eidesvik och Lars Eidesvik är också engagerade i fiskuppfödningsföretag av olika slag.

Eidesvik Havfiske AS som ägs av Magne Eidesvik och barn verkar vara ägare av två fiskebåtar, de kombinerade trålarna och snörpvadsbåtarna H 140B Elisabeth på 1 099 ton (via Elisabeth AS) och Bømmelbas på 939 ton (via Bømmelbas AS) . Enligt sin egen hemsida äger man dessutom också Bømmelfjord. Men enligt andra källor är den båten skrotad. Det verkar också mest sannolikt att det är så. Familjen är också delägare i Eidesvær laks och bedriver laxuppfödning. Båtarna fiskar pelagisk fisk som sill, makrill, hästmakrill, skarpsill och lodda samt sej. De är båda två medlemmar i Pelagisk Forening.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!